Holešovický předškolní klub: stěhování tam a zase zpátky

Publikováno: 31. 1. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Holešovický předškolní klub: stěhování tam a zase zpátky
© Foto: Zdena Janovská

Předškolní příprava je nezbytná pro to, aby děti mohly úspěšně vstoupit do systému základního školství. A u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Děti, které navštěvují pražské předškolní kluby Člověka v tísni jsou často z rodin ohrožených sociálním vyloučením, nebo z nepodnětného prostředí a bez naší pomoci by mohly mít v budoucnu problém s nástupem do školy. Právě proto Člověk v tísni v Praze zřídil dvě školky, jednu na Smíchově a jednu v Holešovicích, aby pomáhala dětem s hladkým přechodem z předškolního do školního systému.

Holešovická školka vznikla v září 2017 ve spolupráci s Úřadem Prahy 7 v místním azylovém domě, který obývají obzvláště zranitelné rodiny s dětmi, které si prochází nějakým kritickým obdobím a potřebují ve své situaci zvlášť podpořit. Na podzim roku 2020 začala v azylovém domě velká rekonstrukce a naše školka se musela začít poohlížet po novém místě, kde by mohla dočasně fungovat. Ačkoli jsme se stěhovali neradi, chápali jsme nutnost rekonstrukce, protože stávající prostory už nebyly pro školku úplně dostačující.

Samotné stěhování dalo dost práce. Všechno naskládat do krabic a přenést do náhradních prostor. Ty nám velkoryse poskytl Úřad Prahy 7  ve svém bývalém informačním centru na Dělnické ulici, kam jsme se v lednu 2021 přestěhovali a strávili tam celý rok. 

Na Dělnické se nám velmi líbilo. Děti si užívaly hezký prostor s velkými okny, kde bylo zajímavé pozorovat ruch ulice, tramvají, aut a popelářů. Procházející lidé se zastavovali u oken a se zvědavostí nakukovali dovnitř. Vzájemně si občas s dětmi zamávali. Díky nové poloze se o naší školce dozvědělo více lidí. Rodiče se chodili informovat, a někteří s dětmi školku začali i navštěvovat.

Rekonstrukce se nakonec protáhla a zpět do azylového domu se školka nastěhovala až v lednu 2022. V průběhu rekonstrukce nám opět vyšel velmi vstříc Úřad Prahy 7, který pružně reagoval na specifické prostorové potřeby školky a nad rámec projektu nám zařídil dobré hygienické zázemí, vyměnil nám podlahovou krytinu, zrekonstruoval sociální zařízení a osadil nové hezké dveře.

Moc si vážíme podpory Úřadu Prahy 7 a děkujeme, že nám tolik pomáhají a je pro ně důležité, aby naše děti byly v hezkém prostředí.

Autor: Zdena Janovská, Kateřina Fuksová

Související články