Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě

Lucie Pivoňková

Hra s dobrými otázkami je vzdělávací deskovou hrou, která facilituje rozvoj znalostí, dovedností a postojů v oblasti, na kterou se tematicky zaměřuje. Hra vychází z principů sociálního konstruktivismu. Žáci v tříčlenných skupinkách postupně odpovídají na otázky a plní úkoly, které je vedou k osvojení daného tématu. Otázky ve hře jsou formulovány tak, aby probouzely zvědavost a aby docházelo k propojování nových a stávajících poznatků. Tato skupinová aktivita vytváří příležitost pro rozvoj kritického myšlení, kreativity, schopnosti spolupracovat na řešení problémů i komunikační a občanské kompetence. 

Tato verze hry se věnuje klimatu ve třídě a je určena pro žáky ZŠ od 4. třídy a pro žáky SŠ.

V hlavním souboru ke stažení najdete veškeré podklady - herní plán s pravidly, metodický postup pro pedagogy i znění otázek. 
Pro snazší tisk si můžete zde stáhnout:
- otázky pro 1. kolo hry
- otázky pro 2. kolo hry
- herní plán a přílohy k tisku
 

Stáhnout