Hra s dobrými otázkami - Zkoumáme (naše) předsudky

Alena Košák Felcmanová, Vladěna Baetge Jahn

Hra s dobrými otázkami je vzdělávací deskovou hrou, která facilituje rozvoj znalostí, dovedností a postojů v oblasti, na kterou se tematicky zaměřuje. Hra vychází z principů sociálního konstruktivismu. Žáci v tříčlenných skupinkách postupně odpovídají na otázky a plní úkoly, které je vedou k osvojení daného tématu. Otázky ve hře jsou formulovány tak, aby probouzely zvědavost a aby docházelo k propojování nových a stávajících poznatků. Tato skupinová aktivita vytváří příležitost pro rozvoj kritického myšlení, kreativity, schopnosti spolupracovat na řešení problémů i komunikační a občanské kompetence. 
Tato verze hry s věnuje tématu předsudků a je určena pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Soubor pouze s otázkami k tisku si můžete stáhnout zde.

Hra vznikla v rámci Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot (reg. č. CZ.07.4.68/0.0 /0.0/16_037/0000348), který byl spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu probíhala v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v období od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2019.

Stáhnout