Hurá do klubu!

Publikováno: 14. 10. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Hurá do klubu!
©

A už je to tady. Začal nám nový školní rok a s ním jsme znovu otevřeli náš Předškolní klub v rámci projektu „Pojďte do školky!“. Vzhledem k tomu, že většina dětí z předchozího školního roku od nás odešla do předškolních a školních zařízení, byl udělán nábor nových dětí. I v tomto školním roce umožníme předškolní vzdělávání dvanácti dětem, které se do hlavního vzdělávacího proudu z nějakých důvodů nemohou dostat.

V letošním roce jsme si dali za cíl děti co nejlépe připravit na vstup do hlavního vzdělávacího proudu a spolu s nimi připravit i jejich rodiče. V našem Předškolním klubu úzce spolupracujeme s celými rodinami. Chceme, aby se rodiče aktivně podíleli na tvorbě plánů činností pro děti. Zároveň, ale nenecháváme rodiče jen přihlížet. Aktivně je zapojujeme do nejrůznějších aktivit našeho klubu. Spolupráce s rodiči vede k bližšímu vztahu k dítěti. Již v září u nás v klubu proběhl výtvarný den, kdy rodiče společně s dětmi tvořili výzdobu prostor klubu. Všichni rodiče se zapojili a díky tomu vzniklo pěkné barevné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a bezpečně. Každé dítě zde zažívá pocit úspěchu ve své činnosti. To je vede k získání kladného vztahu k výuce. A následné zvídavosti a motivovanosti k dalšímu vzdělávání. Děti v našem klubu mají dostatek podnětů a také si mohou zkoušet své dovednosti a dále je rozvíjet. Pracujeme s metodou Začít spolu, která spočívá v centrech aktivit. Dítě si vždy vybere jedno centrum z nabídky a v něm pracuje, dokud není hotovo. Protože jsou děti při práci plně soustředěné, po této činnosti následuje pobyt venku, nebo nějaká méně mentálně náročná činnost. Tato metoda má velkou výhodu pro individuální činnost s dětmi. Kromě běžného provozu rozšiřujeme dětem obzory různými výlety do okolí a kulturními akcemi. Do konce tohoto roku nás jich čeká hned několik. Čeká nás výlet s rodiči, návštěva divadla a také příprava na Vánoce. Myslím si, že pro děti je tato naše činnost velkou šancí pro dobrý start do života. Předškolní klub sokolovské pobočky Člověk v tísni, o. p. s., sídlí v Chodově v ulici Budovatelů 677.

Autor: Petra Křiklavová, Koordinátorka předškolního klubu v Chodově