I tři roky po tornádu zůstáváme na Moravě v terénu. Pomáháme místním s obnovou přírody a se zmírňováním dopadů klimatické změny

Publikováno: 20. 6. 2024 Doba čtení: 4 minuty
I tři roky po tornádu zůstáváme na Moravě v terénu. Pomáháme místním s obnovou přírody a se zmírňováním dopadů klimatické změny
© Foto: Barbora Kvasničková

Na konci června roku 2021 se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo ničivé tornádo. Bezprostředně po události jsme vyhlásili sbírku SOS Morava a desítky našich pracovnic a pracovníků se do regionu vydaly pomáhat s likvidací škod a opravou zničených obydlí i zahrad. 

I po třech letech s lidmi v zasaženém regionu zůstáváme, v současné době pomáháme s obnovou zeleně a přizpůsobením se dopadům klimatické změny.

Tornádo po sobě zanechalo šest mrtvých, desítky zraněných, stovky zdemolovaných domů, více než 1000 poškozených střech a zničenou přírodu.

Obrovská solidarita a pomoc české společnosti a houževnatost zasažených obyvatel napomohly tomu, že dnes už je většina infrastruktury a domů opravená. Řádění tornáda ale stále připomíná chybějící zeleň a poškozená krajina.

Podluží se vysušuje a hrozí mu bleskové povodně. Tomu se snažíme zabránit

Většina budov je znovu vystavěná či opravená, domy byly zaizolovány a některé jsou obohaceny i o vlastní čistou energii ze střešních solárních panelů. S pomocí se dnes zaměřujeme zejména na adaptaci Podluží na klimatickou změnu a její zmírňování. 

V „tornádových“ obcích i sousedních Dolních Bojanovicích, které tři dny před tornádem spláchly bleskové záplavy, pomáháme se vznikem klimatických akčních plánů a adaptačními opatřeními v krajině.

Proč s prací v Podluží pokračujeme, vysvětluje vedoucí našich českých klimatických programů Magdaléna Davis: „Dlouhodobá spolupráce s tornádovými obcemi i širším regionem Podluží nám v Člověku v tísni dává velký smysl. Převládajícím klimatickým trendem regionu je vysušování, což znamená, že obyvatelé jsou vystaveni problémům se suchem, s občasnými bleskovými záplavami či povodněmi a klesající úrodností zemědělské krajiny. Proto podporujeme projekty na zadržování vody v krajině, obnovu zeleně a vznik klimaticko-akčních plánů či adaptačních strategií v každé obci.“

Parky a aleje obce zkrášlují i chladí

Náš klimatický tým společně s místními a s dobrovolnictvem Hnutí Brontosaurus Podluží v březnu vrátil do srdce Moravské Nové Vsi zeleň. Na návsi vedle kostela jsme vysadili lipovou alej a hned pod ní — na místě, kde tornádo zdevastovalo dům — pak zasadili třešně, mandloně, kaštany a solitérní jírovec jako základ nového parčíku. Taková zeleň tu doposud citelně chyběla.

„Zelená oáza nahradila neutěšený prostor, který zde zůstal po tornádu v roce 2021. Nově osázená plocha tak citlivě doplní zeleň, která zde po živelné pohromě stále chybí. K výsadbě v budoucnu přibude mobiliář i vodní prvek, a areál se tak stane příjemným místem setkávání a trávení volného času i v horkých letních dnech,” doplňuje místostarosta obce Jiří Fila, který se plánování i samotné realizace výsadby aktivně zúčastnil.

Horko ve třídách narostlo až o pět stupňů Celsia

O tom, jak je zeleň v obci důležitá, se přesvědčili například v hodonínské ZŠ U Červených domků. U ní tornádo zničilo přilehlý les, který ji přirozeně ochlazoval. Škola se začala potýkat s nárůstem horka ve třídách až o pět stupňů Celsia a musela investovat do klimatizace. Výsadba stromů je tak investicí nejen do estetického vzhledu obce, ale i do pohodovějšího života jejího obyvatelstva.

Strategie pro Podluží: Akční plány, široká diskuse a participace

Náš klimatický tým loni v Mikulčicích také uspořádal kulatý stůl, ke kterému zasedli starostové a starostky, politici a političky i vědci a vědkyně a další důležití aktéři a aktérky, kteří v regionu působí a angažují se v obnově místní krajiny a její adaptaci na klimatickou změnu. Jejich setkání a diskuze měly za cíl napomoci tomu, aby místní v zasažených obcích koordinovali a rozvíjeli přírodě blízká a klimaticky příznivá opatření.

Díky zbylým 3 milionům korun ze sbírky SOS Morava budou zpracovány další tři akční klimatické plány pro obce Moravská Nová Ves, Prušánky a město Hodonín. 

V Dolních Bojanovicích by měly vzniknout dva rozsáhlé vrstevnicové retenční průlehy na svahu Přední hory či vybřežení a meandrování toku říčky Prušánky spolu s několika tůněmi v lokalitě Řešice. Tato opatření by měla do budoucna zabránit dalším ničivým záplavám či je přinejmenším zmírnit. 

V uplynulém třetím roce od tornáda jsme ze sbírky SOS Morava financovali následující klimatické aktivity:

  • Studie a participativní plánování krajinných opatření v katastru Dolních Bojanovic: 1 950 714 Kč
  • Výsadba zeleně v centru Moravské Nové Vsi: 505 000 Kč
  • Klimatické akční plány obcí: 330 088 Kč
  • Obnova zahrady v Centru pro rodinu a sociální péči v Hodoníně: 300 000 Kč
  • Příspěvky na dětský tábor pro místní skupinu Hnutí Brontosaurus: 203 350 Kč
  • Větrolam v Lužicích: 30 240 Kč

Hlavním pilířem pomoci byla přímá finanční podpora postižených domácností

Ve sbírce SOS Morava jsme vybrali téměř 170 milionů korun a s podporou z Klubu přátel Člověka v tísni, od partnerské organizace Človek v ohrození a institucionálních dárců se celková částka vybraná na pomoc moravským obcím vyšplhala na více než 190 milionů.

Přes 100 milionů korun bylo ve čtyřech etapách rozděleno přímo mezi 609 zasažených domácností.

Dále jsme ze sbírky financovali okamžitou materiální pomoc a přímý dar každé zasažené obci ve výši 5 milionů Kč na sanování okamžitých potřeb a na budoucí obnovu obecního majetku. Skoro 16 milionů korun později stály opravy poničených zahrádek a za 10 milionů si v projektu Nadace Via místní oživili svá podnikání i zájmové činnosti.

Více si přečtěte v obsáhlém shrnutí naší pomoci po řádění tornáda.

Kontakty:

Roman Klecker, manažer programu na zvyšování odolnosti vůči klimatickým extrémům

+420 605 151 475

roman.klecker@peopleinneed.cz

Autor: PIN

Související články