Ikona libereckého rapu Paulie Garand V kleci

Publikováno: 14. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Ikona libereckého rapu Paulie Garand V kleci
© ČvT archiv

Rapper Paulie Garand debatoval v klubu V Kleci. Beseda s ikonou libereckého rapu Pauliem Garandem proběhla ve čtvrtek 10.3.2016.

Do NZDM přišel pohovořit o kreativitě jako podmínce úspěchu a významu vzdělání pro hudební tvorbu.

Paulie je na hip hopové scéně výrazná a v mnoha ohledech originální postava. Za více než deset let aktivity v hip hopovém prostředí stačil dosáhnout významných hudebních úspěchů a založit prosperující značku (Garand Brand), se kterou podporuje mladé lidi v různých aktivitách (hudební produkce, sport).  Hip hop a rap je jeden z neoblíbenějších hudebních žánrů současné mladé generace. Zmíněný hudební styl poslouchá i většina návštěvníků klubu V kleci a Paulie Garand je převážnou částí z nich respektovaným hudebníkem. Paulieho jsme se rozhodli na besedu pozvat, neboť nepatří mezi rappery, kteří adorují hodnoty jako peníze a materiální bohatství, naopak svým postojem a textovým přesahem vytváří tomuto trendu potřebnou protiváhu. Skrze rozhovor a následnou debatu se tak povedlo do klubu přinést následující témata: rodina, kreativita, cesta k úspěchu skrze tvorbu hudby, vztah ke sportu, škole a vzdělání.

Beseda začala rozhovorem, který s rapperem vedl pracovník klubu. Velká účast byla potěšující. Potěšující byla také poklidná atmosféra panující během besedy, obecenstvo sledovalo rozhovor se zájmem. Po rozhovoru byl dán v debatě prostor i samotným návštěvníkům. Z publika přišlo několik otázek, které byly následně doplněny anonymními dotazy, které jsme od některých dětí získali ještě před začátkem programu. Paulie se ukázal jako znamenitý improvizátor a prázdný prostor, který po vyčerpání dotazů vzniknul, vyplnil vlastní invencí a bravurní prací s publikem.

Celá debata byla natáčena studenty písecké filmové školy. Pořízený materiál bude použit do dokumentu, který v rámci své semestrální práce studenti vytváří. Z důvodů ochrany návštěvníků klubu byl záznam pořízen tak, aby nebyla rozpoznat jejich identita.

Po půl hodině byl program ukončen. Někteří účastníci debaty si nechali udělat s rapperem fotku, či si nechali podepsat své věci. Odezva na besedu ze strany návštěvníků byla kladná, akci jsme všichni vyhodnotili jako přínosnou a úspěšnou.

Ukázka z tvorby Pauliho Garanda: https://www.youtube.com/watch?v=co3oL2EobDE

Provoz NZDM V kleci je v roce 2016 podpořen z dotace Libereckého kraje a města Liberce.

Autor: Martin Grosman, pracovník NZDM

Související články