Inovativní přednáška o komunitní práci zaujala zúčastněné

Publikováno: 13. 12. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Inovativní přednáška o komunitní práci zaujala zúčastněné
© Foto: ČvT

V komunitní práci je nesmírně důležité tvořit partnerství s nejrůznějšími aktéry. Díky tomu pak mohou aktivní obyvatelé řešit témata, která je ve vyloučených lokalitách trápí. Proto metodik komunitní práce zorganizoval workshop s názvem: Komunitní práce v Přerově a její ne/možnosti podpory sociálního začleňování lidí ze sociálně vyloučených lokalit. Během workshopu náš metodik představil účastníkům a účastnicím metodu komunitní práce a dosavadní úspěchy obyvatel, se kterými spolupracujeme v sociálně vyloučených lokalitách.

Během workshopu si zástupci a zástupkyně samosprávy, magistrátu, neziskových organizací, aktivních občanů ale i obyvatel sociálně vyloučených lokalit vyzkoušeli několik participativních technik – lidské bingo, sféru vlivu a worldcafé, které pomáhají mj. při nastavování spolupráce nebo diskusích o náročných tématech ve více lidech. Díky nim se pak společně účastníci workshopu zabývali třemi tématy, kterými byly: motivace obyvatel SVL pro změnu, komunikace mezi městem a vyloučenými lokalitami a propojování aktivit obyvatel a většinové společnosti. Všichni účastníci a účastnice hodnotili workshop jako přínosný a inovativní. 

Pro další práci byl důležitý výstup z aktivity Sféra vlivu, při které měli účastníci napsat, které věci jim brání v práci ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám. Zároveň obyvatelé měli možnost napsat, jaké problémy/témata mají/řeší v SVL. Následně se diskutovalo o tom, který aktér by mohl dané téma/problém řešit. Z této aktivity vzešla témata k následné aktivitě Worldcafé.    

Účastníci workshopu se během aktivity Worldcafé zaměřili na tři oblasti: definice daného problému/tématu, popis příčin problému/tématu a za také na to, co by se mělo změnit, aby byl problém/téma vyřešen. 

Velmi si ceníme pozitivní vazby od účastníků workshopu. Ten se povedl i díky pečlivé přípravě členů jádrové skupiny aktivních obyvatel, kteří se na akci připravovali během svých schůzí. Ti se předem zamýšlela, jaká témata by na workshop mohli přinést a seznamovali se s jednotlivými aktivitami.

Děkujeme všem aktérům za účast a těšíme se na další spolupráci v rámci komunitní práce.

Autor: Mgr. Vojtěch Vodseďálek, Metodik komunitní práce, Přerov

Související články