Jak důležité je mít dobrého učitele?

Publikováno: 28. 4. 2022 Doba čtení: 5 minut
Jak důležité je mít dobrého učitele?
© Foto: PIN

Vzdělání je základním lidským právem a veřejnou odpovědností. Mění životy tím, že pohání vpřed ekonomiku a sociální rozvoj jednotlivců. Podporuje mír, toleranci, sociální začlenění a je klíčem k vymýcení chudoby. Umožňuje dětem a mladým lidem naplnit svůj potenciál a prožít úspěšnější život v dospělosti.

Důležitá fakta podle United Nations:

• Více než 260 milionů dětí na celém světě nechodí do školy.

• Vzdělání umožňuje posunout se na socioekonomickém žebříčku vzhůru a je klíčem, jak uniknoutz chudoby.

• V posledním desetiletí bylo dosaženo významného pokroku v rozšiřování přístupu ke vzdělání na všech úrovních, zejména pro dívky.

• Více než polovina dospívajících dětí na celém světě nedosahuje ani minimální úrovně ve čtení a matematice.

• V roce 2020, kdy se rozšířila pandemie COVID-19, většina zemí oznámila dočasné uzavření škol, což postihlo více než 91 % studentů na celém světě. Od začátku pandemie strávilo přibližně 77 milionů dětí 18 a více měsíců mimo vyučování.

• Téměř 369 milionů dětí, které jsou závislé na školním stravování, si muselo zajistit každodenní výživu jiným způsobem.

• Pro zlepšení těchto nedostatků je třeba zajistit příležitosti pro vzdělávání učitelů, a to bez rozdílu. Veřejné instituce musí také uplatňovat spravedlivé standardy vzdělávání pro všechny studenty. 

Na mnoha místech světa se děti nemohou vzdělávat a rozvíjet se

I přes značný pokrok v posledních letech, téměř 60 milionů dětí nenavštěvuje základní školu, 62 milionů dětí nemá možnost získat střední vzdělání a 138 milionů mladistvých vyšší střední vzdělání.

Jedním z hlavních důvodů jsou stále probíhající ozbrojené konflikty, např. v Sýrii, Jemenu, Súdánu a Nigérii. Druhým hlavním důvodem je chudoba. V nejhorších případech je důsledkem chudoby fakt, že děti musí místo školy pracovat, nejčastěji na farmách, a to často znamená, že předčasně ukončí školní docházku nebo do školy vůbec nenastoupí.

V mnoha rozvojových zemích chybí veřejné finance na vzdělání, což vede k nedostatku kvalifikovaných a zkušených pedagogů – zejména žen učitelek. Mít kvalitního a inspirativního učitele, který umí učit, je základem pro to, aby mohli studenti získané znalosti využít pro svůj každodenní život i budoucnost.

Člověk v tísni (ČvT) se zaměřuje na vzdělávání nejen v rozvojových zemích, jako je Etiopie a Nepál, ale také na inkluzivní vzdělávání v Kosovu a v zemích postižených konfliktem, příkladem je Sýrie nebo Myanmar. Zároveň podporuje odborné technické vzdělávání, které pomáhá mladým lidem zvýšit jejich potenciál výdělku. Kromě toho zavádí do základních a středních škol moderní výukové metody a školí učitele, aby je uměli efektivně používat.

Sýrie

V Sýrii více než třetina dětské populace, tedy 2,4 milionu dětí, –– nemůže chodit do školy. Problémy jsou obrovské – 40 % školské infrastruktury je poškozeno nebo zničeno. V důsledku konfliktu chybí samotné školy, volnočasové prostory pro děti a také pracovní místa pro učitele.

Člověk v tísni poskytuje v Sýrii podporu v oblasti vzdělávání od roku 2013. Ve spolupráci s institucemi poskytuje finanční prostředky na obnovu poškozených budov, specializovaná školení pro pedagogické pracovníky, vzdělávací materiály, palivo na vytápění, a vodu. Organizace také poskytuje školní brašny a psací potřeby pro studenty, stejně tak i nábytek, jako jsou lavice, stoly a tabule.

Vzhledem k tomu, že mnoho dětí je konfliktem traumatizováno, poskytuje Člověk v tísni dětem základní psychosociální podporu, a to skrze různé tvůrčí dílny a hry pod vedené vyškolenými pracovníky.

Kromě toho vytváří a podporuje volnočasová centra pro děti, kde si mohou hrát, učit se, socializovat s kamarády, a hlavně se cítit bezpečně. Tato centra jsou často zřizována v uprchlických táborech pro vnitřně vysídlené osoby a poskytují základní psychosociální podporu s cílem zlepšit duševní pohodu dětí.

Nepál

Nepál dosáhl v posledních 20 letech v oblasti vzdělávání významného pokroku. Podle statistik chodí aspoň do základní školy 97 % dětí. Země se však stále potýká s mnoha výzvami. Mezi problémy, které ve vzdělávání přetrvávají, patří špatná kvalita a nerovný přístup ke vzdělání, velké vzdálenosti pro přístup do škol, genderové nerovnosti a socioekonomické a etnické rozdíly. Překážky tvoří opět chudoba, sociální vyloučení, zdravotní postižení, migrace, dětská práce, sociální normy a genderové předsudky. Mnoho dívek se také stále vdává v mladém věku a nikdy nenavštíví školu.


Člověk v tísni podporuje nejvíce dívky z venkovských oblastí v jižním Nepálu, které před sňatkem nebo po něm přestaly chodit do školy. Přestože je v Nepálu legální uzavírat sňatky po 20. roce věku, dívky jsou často provdávány před dosažením 18 let. Mladé nevěsty v komunitách Terai jsou navíc ohroženy domácím násilím – útoky kyselinou, vydírání, psychické, fyzické a sexuální obtěžování, a případně i vraždy jsou hořkou realitou.

Cílem Člověka v tísni je snaha těmto dívkám poskytnout aspoň základní vzdělání a předat jim tak důležité zkušenosti do života. Kromě gramotnosti se organizace stará o jejich zdraví a zdraví jejich rodin, zvyšuje jejich odolnost vůči násilí a učí je promýšlet důležitá životní rozhodnutí.

Etiopie

Vzdělání v Etiopii je na velmi nízké úrovni – více než polovina dospělých obyvatel je negramotná. Polovina Etiopanů mladších 18 let a pouze 57 % mužů a 53 % žen dokončí základní školu, přičemž hlavními důvody jsou: nedostatek škol, nekvalifikovaní učitelé, špatné výukové osnovy a nedostatek školních pomůcek i výukových materiálů.

Člověk v tísni nejen staví nebo rekonstruuje školy, poskytuje školní pomůcky, ale také zavádí moderní výukové metody a školí pedagogy. Rovněž umožňuje přístup ke vzdělání mnoha dívkám a mladým ženám z okraje společnosti, které nemohly chodit do školy nebo ji opustily, protože pocházejí z velkých rodin, jež si nemohou dovolit posílat do školy všechny své děti. Chlapci jsou tak zvýhodnění a dívky se stávají pomocnou silou v domácnosti nebo na poli. 

Autor: Kateřina Gabrielová

Související články