Jak jsme prožili s dětmi rok 2021 v Předškolním klubu Praha 7

Publikováno: 16. 2. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Jak jsme prožili s dětmi rok 2021 v Předškolním klubu Praha 7
© Foto: Zdena Janovská

Předškolní klub funguje na Praze 7 již pátým rokem. Jeho smyslem je připravit děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, nebo vyrůstající v nepodnětném a nefunkčním prostředí, na přestup do běžné státní školky, nebo na standardní základní školu. Děti v klubu získávají základní návyky, socializují se a učí se vše nezbytné k tomu, aby uspěly v běžném vzdělávacím systému a dokázaly se úspěšně začlenit do kolektivu. 

Školka Člověka v tísni je pro děti přípravou na vstup do běžné státní školky nebo základní školy. Děti do ní docházejí každý den na dopolední hodiny, poznávají a učí se podle zásad Montessori přístupu, jehož základem je nechat dětem volnost v tom, aby si samy vybraly, čemu se budou věnovat. Tím vzniká přirozený zájem učit se a děti si snáze zapamatují nové informace, ať už se jedná o barvy, počítání nebo přírodu. Důsledně jsou vedeny i k vzájemnému respektu, toleranci a komunikaci.

Nicméně rok 2021 měla holešovická předškolka nesnadný, a to hned z několika důvodů. Kvůli pokračující epidemii koronaviru byl provoz klubu celou první polovinu roku výrazně omezen. Navíc v zimě začala dlouho plánovaná rekonstrukce azylového domu, v kterém předškolka sídlí, a tak bylo potřeba začít shánět nové prostory, kam by se mohla přestěhovat. Nakonec díky vstřícnosti MČ Praha 7 našla útočiště v bývalém informačním centru na Dělnické ulici, kde působila až do ukončení rekonstrukčních prací v azylovém domě v lednu 2022.

Velkou radostí tedy bylo, že rodiče ani děti na naši předškolku nezanevřeli a přes nepřízeň epidemické situace i nové působiště ji stále navštěvovali, a dokonce se aktivně hlásili na prázdninové příměstské tábory a různé letní aktivity. Ty často navštěvovaly nejen děti samotné, ale i jejich starší sourozenci nebo rodiče. Takže nakonec alespoň v létě bylo opravdu co dělat. Vyrazili jsme se třeba koupat na Hostivařskou přehradu a několikrát navštívili koupaliště Ládví, které je k nám vždy velmi vstřícné. Navštívili jsme Království železnic na Smíchově, zábavný park Krtkův svět v Horních Měcholupech, Lesní koutek ve Velké Chuchli, Rodinou farmu v Radonicích, Pražskou Zoo v Troji a také jsme pluli na parníku do Stromovky.

Rádi jsme si s dětmi i jejich rodinami užili sluníčko, přírodu a hezké letní počasí. Snad příští rok přinese méně kovidových omezení a více prostoru pro aktivity s dětmi i jejich rodiči. 


Autor: Zdena Janovská, Kateřina Fuksová

Související články