nízkoprahové kluby

Praha: Nízkoprahové kluby

© Foto: Vlasta Beranová

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Smíchov

Smyslem činnosti smíchovského Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je podpora dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu při jejím řešení.

Mladým lidem nabízíme možnost smysluplného trávení volného času s ohledem na jejich budoucí životy a zároveň s nimi rozvíjíme motivaci ke studiu a k dosažení nejvyššího potenciálního vzdělání, kterého jsou s vhodnou podporou schopni. Díky tomu mají šanci na získání lepší práce, snížení náchylnosti k negativním jevům (jako jsou závislosti, kriminalita, rizikové chování…) nebo k sociálnímu vyloučení.

Cílem klubu je poskytnout dětem bezpečný prostor, kde si různými hrami, rukodělnými činnostmi a preventivními programy rozšíří obzory, posílí sociální i jazykové kompetence či různé schopnosti a dovednosti jako například iniciativnost, jemnou motoriku, kreativitu, fantazii a podobně. Dětem a dospívajícím nabízíme také možnost sociálního poradenství, které slouží k orientaci v jakékoli složité situaci a k řešení jakéhokoliv pro ně důležitého tématu. Pořádáme i vícedenní akce včetně letních a zimních pobytových táborů a příměstských táborů, různých workshopů a setkáních s dalšími organizacemi. Všechny služby v klubu jsou poskytovány zdarma a anonymně.

Přístup pracovníků vychází z metody PBIS (Positive Behavior Intervention and Support) a principů nenásilné komunikace, orientované na jedinečnost každého klienta. V realizaci aktivit jsou často využívány postupy zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež praha 5

Adresa: Vltavská 24, Smíchov, zvonek Kluby

Otevírací doba klubu je oddělena časově podle věku uživatelů:

pro všechny děti a mládež ve věku 6 – 20 let: úterý a středa od 13:00 do 18:00 hodin

pro mládež ve věku 11 – 20 let: ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin

V pondělí v čase od 10:30 do 16:30 jsou k dispozici individuální konzultace (po předchozí domluvě).

V ostatním čase se pracovnice a pracovníci věnují terénní formě služby, přípravám, poradám a administrativě.Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme

Novinky