Jak mluvit s veřejností? Videoškola radila mladým aktivistům

Publikováno: 28. 7. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Jak mluvit s veřejností? Videoškola radila mladým aktivistům
©

Také v letošním roce pořádal Člověk v tísni v době konání festivalu Jeden svět další akci spojenou s filmem, tentokrát viděným z druhé strany kamery. Východoevropský program Centra pro lidská práva a demokracii pořádal pro aktivisty z Ázerbájdžánu, Běloruska, Podněstří, Ruska a Ukrajiny už čtvrtou videoškolu – trénink zaměřený na práci s kamerou, natáčení krátkých videí, jejich technické zpracování a následné využití v jejich práci. 

 

Myšlenka videoškoly reaguje na potřeby aktivistů lépe a účinněji komunikovat se širokou veřejností, prezentovat jí své aktivity a cíle. V době, kdy značná část komunikace probíhá na sociálních sítích, a navíc v zemích, kde je internet mnohdy jedním z mála prostorů pro svobodnou komunikaci, se k oslovení veřejnosti osvědčují mj. videokampaně. Videoškola tedy dává aktivistům možnost najít nové způsoby a formy oslovení veřejnosti a vstoupit do jinak uzavřeného mediálního prostoru,“ říká vedoucí Východoevropského programu Ivana Skálová.

Složení účastníků letošní videoškoly opět odráželo také aktuální situaci v regionu. Byli mezi nimi například mladí novináři z východní Ukrajiny, kteří se snaží najít způsoby jak veřejnosti, ovlivněné propagandou a dezinformacemi, nabídnout kvalitní a důvěryhodné zprávy z regionu.

Také aktivisté z Ruska, kde je od roku 2013 zákonem zakázáno „šířit homosexuální propagandu“ mezi nezletilou mládeží, hledají nové prostředky, jak o tomto tabuizovaném tématu s veřejností hovořit. Jedna z účastnic videoškoly k tomu říká: „My nechceme žádná zvláštní práva pro gaye a lesby, chceme, aby se bralo v potaz jejich lidství, tedy aby se princip rovnosti lidí před zákonem týkal i jich. Požadovat pro ně zvláštní práva či výjimky je z našeho pohledu další stigmatizací.“

Pro běloruského účastníka je zase video prostředkem k probuzení občanského aktivizmu u mladých lidí. Projektem, který se zaměřuje na orální historii, se snaží zapojit mladé lidi do zaznamenávání vzpomínek svých rodičů, prarodičů nebo sousedů na některá stále kontroverzní témata jako je například kolektivizace či černobylská tragédie.

Zakončením týdenní videoškoly však spolupráce s účastníky programu neskončila. Ti mají možnost distančně konzultovat s přizvanými experty otázky spojené s přípravou videomateriálu ke svým kampaním a ty nejlepší nápady mohou být následně i finančně podpořeny.

Zpět na Východoevropský žurnál

Autor: Východoevropský program ČvT