Jak pojímáme klimatické vzdělávání?

Publikováno: 24. 6. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Jak pojímáme klimatické vzdělávání?
© varianty

Reakce studenta střední školy na to, co by vzkázal pedagogům k výuce o změně klimatu mluví za vše: “Nebojte se jít proti davu a učte to, co je důležité.” Klimatická změna je mnohými považována za reálnou hrozbu pro naši společnost i přírodu, jak ji známe, přesto je výuka o ní stále spíše záležitostí několika "nadšených či alarmovaných” pedagogů a pedagožek.

O klimatické změně se na všech stupních škol učí málo a roztříštěně, kompetence potřebné pro pochopení a zvládnutí této globální výzvy pak cíleně rozvíjí málokdo. Mnozí studenti přitom mají zájem klimatické změně porozumět a chtějí vědět, jak k jejímu řešení mohou přispět. Uvědomují si totiž, že je s ní spjatý jejich budoucí život.

Těch informací je moc a je hrozně těžké se v tom nějak zorientovat

Klimatická změna je složité a pro některé stále kontroverzní téma, a ze strany učitelů často zaznívá: “těch informací je moc a je hrozně těžké se v tom nějak zorientovat ...”. Vytvořili jsme proto on-line kurz Klimatická změna, který provází učitele nezbytným vědomostním základem postaveným na ověřených informacích. Učitel studiem získá v tématu klimatické změny pevnější půdu pod nohama a zároveň může videa, interaktivní otázky i různá schémata využít ve výuce nebo nechat kurzem postupně procházet studenty.

Obecně při práci s tématem nemíříme jen na rovinu dopadů na přírodu, ale i na společnost a zabýváme se propojeností s dalšími fenomény jako je migrace, chudoba a nerovnosti. Klimatická změna totiž mezi globálními problémy hraje určitý prim – zásadně přispívá k jejich zhoršování. Zároveň je pro její pochopení a efektivní řešení nutné vidět ji v souvislostech – k tomu se učitele i žáky snažíme vést přes rozvíjení systémového myšlení.

UČ SE, ZJIŠŤUJ, JEDNEJ

Když si uvědomíme, jak moc svým jednáním ovlivňujeme společenské i přírodní prostředí, ve kterém žijeme, musíme se ptát, co udělat pro to, abychom je nezničili. Cestou je nepochybně rozvoj takových dovedností, které nám umožní aktivně se podílet na řešení problémů a oceňovat to, co už umíme a dobře funguje. Dobré klimatické vzdělávání bez skutečného porozumění totiž nefunguje. Díky zkušenostem i mnoha studiím víme, že založit jej pouze na znalostech, není řešením. U složitých témat je důležité učit se pracovat také s emoční stránkou problému. Pomáhá přiblížit problém skrze konkrétní příběhy. Na vzdělávacím portálu JSNS.cz proto vyučujícím nabízíme dokumentární filmy, které v žácích dokáží vzbudit silné emoce a zájem o probírané téma. Pokud jsou navíc hlavní hrdinové žákům blízcí věkem, mohou se s nimi lépe ztotožnit. Žáci své prožitky pod vedením vyučujících reflektují a rozvíjejí i další dovednosti (např. empatii, schopnost analyzovat informace, formovat své postoje apod.).

„Otevírání důležitých a silných témat, která se složitě vejdou do konkrétních školních předmětů, hodnotím jako důležité. Pro mě osobně je to překvapivě cesta, jak budovat bezpečné pracovní prostředí. Ve výsledku skupina pracuje efektivněji a soustředěněji i v jiných hodinách,” reflektuje práci s dokumentárními filmy Ida Vohryzková z VOŠ a SŠ zdravotnické, Ústí nad Labem.

Podobně jako film je možné do různých předmětů vnést také přípravu vlastního projektu, ve kterém se hlavními hrdiny stávají žáci sami. V dlouhodobých programech Active Citizens nebo Kdo jiný? mladí lidé zkoumají, jak se klimatická změna projevuje v místě, kde žijí, a mapují, co si o tématu myslí nebo vědí lidé z místní komunity. Sami se pak podílejí na hledání řešení a přicházejí s návrhy, které realizují formou komunitních projektů. Učí se prostřednictvím zkušenosti a tím, že se stávají aktivními občany. Je prokázáno, že když mohou žáci sami vymyslet celý projekt a pak jej zrealizovat, vede to k posílení vědomí jejich vlastní účinnosti a naděje, že se s tím problémem, v tomto případě se změnou klimatu, dá něco dělat.

Naším úkolem, jakožto vzdělavatelů, je tedy připravit žáky na život ve světě plném nejistot a změn, i když my sami jsme mnohdy nejistí. Pojďme společně hledat cesty, jak na to, a učme o klimatické změně.  

Autor: Veronika Endrštová, Veronika Ambrozyová

Související články