Co víte o projevech nenávisti v online prostoru?

Publikováno: 1. 3. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Co víte o projevech nenávisti v online prostoru?
© Foto: Lucélia Ribeiro / flickr.com

V rámci projektu Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru se snažíme upozornit na rizika spojená s šířením rasismu, xenofobie a vyvoláváním nenávisti na sociálních a působit v tomto směru na výchovu mladých lidí. Zaměřili jsme se zejména na projevy nenávisti (dále hate speech), které se v posledních letech zejména v online prostoru stávají více zabydlují. Co to vlastně hate speech je? A jak si s ní poradit?

Hate speech je obecně nenávistný projev, který útočí na osobu nebo skupinu osob na základě jejího pohlaví, etnického původu, náboženství, rasy, zdravotního stavu nebo sexuální orientace. Trestní postihovaní projevů nenávisti se liší stát od státu, v České republice tato problematika spadá pod paragraf 356 trestního zákoníku. Podle tohoto paragrafu je klíčové, že jde o veřejné šíření nenávisti vůči uvedeným skupinám obyvatel. A nemusí jít pouze o šíření nenávisti v prostoru fyzickém, ale i v tom virtuálním – lze postihnou šíření projevů nenávisti "tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem," jak je psáno v uvedeném zákoně. Využívání paragrafu 356 v online prostoru (např. na sociálních sítích) je zatím sporadické, nicméně děje se.

Jaké jsou možnosti postupu proti hate speech v online prostoru? Prospěšné mohou být aktivity, které uživatelům pomohou uvědomit si, že v online prostoru a na sociálních sítích hrozí za projevy nenávisti v ČR podle výše uvedeného zákona postih. Mnoho uživatelů sociálních sítí tuto skutečnost neví nebo se k ní staví odmítavě, byť paragraf 356 tuto formulace zcela jasně obsahuje. Stejně tak mnoho uživatelů nereflektuje, že sociální sítě provozují soukromé firmy, které si samy určují pravidla provozu a v případě porušení těchto pravidel zasahují například blokováním obsahu nebo rušením účtů. Není také velkým tajemstvím, že v tuzemsku nejvíce využívaná sociální síť Facebook svoje pravidla neustále upravuje a aktualizuje, a v současnosti se zejména v evropských zemích podle vlastních proklamací bude na potírání hate speech zaměřovat více než dříve.

Ve světě existují různé organizace, které se potíráním hate speech zabývají. Rozsáhlá studie UNESCO zaměřená na téma hate speech na internetu uvádí příklady organizací typu Anti-Defamation LeagueThe Women, Action and the MediaThe Online Hate Prevention Institute a britské organizace Tell Mama-Measuring AntiMuslim Attacks. Tyto organizace bojují proti nenávistným projevům tím, že se obrací na zprostředkovatele internetových služeb a žádají je o větší zodpovědnost při moderování obsahu na internetových stránkách a o zvýšení povědomí o tomto fenoménu mezi uživateli internetu.

V České republice funguje pro tyto případy horká linka ONLINE-HOTLINE, která přijímá hlášení o nezákonném obsahu na internetu, a to včetně činnosti spadajících pod paragraf 356. Kromě toho se v ČR problematikou násilí z nenávisti zabývá organizace IN IUSTITIA, která zároveň poskytuje sociální a právní pomoc obětem násilí z nenávisti.

Podívejte na video "Představ si svět bez nenávisti", které vytvořila organizace Anti-Defamation League:

Program Fond pro NNO podporuje projekt Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

logo nros

Autor: ČvT

Související články