Kariérní poradenství v době koronaviru
© Foto: Maria Siváková

Základním posláním kariérního poradenství je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky. V ideálním případě je cílem formální zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby stoupla jejich uplatitelnost na pracovním trhu. Může se jednat o získání výučního listu, maturity, či vyššího vzdělání. Podstatné je však zohlednění budoucího uplatnění zvolené profese.

V rámci středočeské pobočky nabízíme službu kariérního poradenství v Kladně a Berouně. Aktuálně máme zapojených 52 klientů, o které pečují tři kariérní poradkyně – Dorota a Maria v Kladně, Kateřina v Berouně.

Žáci devátých tříd a studenti na učilištích, středních a vysokých školách mohou po splnění určitých podmínek získat stipendium ve výši až 1.500 Kč měsíčně. Stipendium slouží jako jeden z klíčů motivace k plnění školních povinností.

Součástí této služby jsou také tzv. motivační skupiny. Na těchto pravidelných setkáních se řeší mimoškolní aktivity a výjezdy. Tématem může být i plánování vlastních projektů, které si mladí lidé tvoří sami, samozřejmě za podpory svého kariérního poradce.

„Nebylo snadné mladé lidi, kteří se téměř neznali, propojit. Díky zážitkům z výjezdů však ostych brzy opadl a studenti si přáli volný čas trávit více spolu. Měli spoustu nápadů a cílů jak společnosti ukázat, že i mladí lidé mohou být svému městu prospěšní. Pandemie však jejich plány naprosto překazila a tak jsme zase na začátku,“ popisuje aktuální stav své skupiny kariérní poradkyně Maria Siváková.

 


„Během coronaviru je někdy opravdu těžké motivovat děti a dospívající k jakékoli činnosti. Dny se stékají do jedné velké šedé kaluže a kvůli distanční výuce a nedostatku sociálních kontaktů se u mnohých z nich projevuje stav podobný syndromu vyhoření. Situace kariérních poradců je o to těžší, že za zpřísněných opatření mají k dispozici pouze onlinové nástroje. Ale právě těmi jsou děti přesyceny,“ líčí aktuální stav kariérní poradkyně Kateřina Šmídová, které se i přesto podařilo uspořádat online workshop s hojnou účastí.


Celá společnost se více či méně přesunula do on-line režimu. Po uzavření škol začaly děti z distanční výuky vypadávat. Neměly potřebnou techniku, mnohdy se učily jen přes mobilní telefony, a proto jsme začali notebooky a připojení půjčovat. Do rodin jsme v tuto chvíli předali 23 počítačů. Někteří se s aktuální situací dokázali celkem dobře popasovat. Někdo však nápor distanční výuky nezvládl a studium ukončil, nebo se výrazně zhoršil v prospěchu. Velmi si vážíme spolupráce našich dobrovolníků, kteří nám pomáhají s doučováním. Nejhůře jsou na tom nyní studenti, které zanedlouho čekají závěrečné zkoušky. Těm se snažíme najít dobrovolníky - mistry ve svém oboru, kteří pak ve svém volném čase pomáhají s přípravou na praktickou část těchto zkoušek.

„Největší problém je s osmáky, kteří ztrácí motivaci - nechce se jim nic dělat a hrozí jim propadnutí. Zároveň jim už utíká spoustu učiva, takže by pro ně vlastně opakovat osmičku nebylo tak špatný, protože v devítce stejně budou v látce plavat. Ale myslím, že propadnutím jejich motivace k tomu dodělat základku a jít pak případně dál na střední rapidně klesne.“ Dodává kariérní poradkyně Dorota Dudková.


V této nelehké době však nezahálíme a stále se snažíme naše mladé studenty podporovat v tom, co je baví. Pořádáme on-line workshopy, plánujeme aktivity na léto, pomáháme s úkoly a doučujeme. Pravidelně se s nimi vídáme v on-line světě, nebo na lavičce v parku a třeba si jen povídáme. Zkrátka stojíme při nich v jakékoliv situaci.

Kromě starších dětí podporujeme, v rámci služby Podpory vzdělávání, také ty mladší. I jim jsme půjčovali techniku. V Berouně máme aktuálně 20 zapůjčených notebooků, na Kladně 39. Děti se tak mohou plnohodnotně účastnit distanční výuky a s kolegy se online doučovat.


Autor: Maria Siváková, Kariéní poradce (Kladno)

Související články