Školačky v Nepálu se nebojí bránit svá práva

Publikováno: 23. 6. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Školačky v Nepálu se nebojí bránit svá práva
© ČvT archiv

„Připadalo mi, že když se neozveme, povede to jen k dalším problémům,“ říká šestnáctiletá Maya. „Cítila jsem, že se musím nějak vyjádřit, že to ochrání jak mě, tak moje kamarádky a další mladší holky, které s námi chodí do školy.“ Maya právě dokončila osmou třídu v oblasti, která byla před dvěma lety silně zasažena zemětřesením. Jeden z jejích učitelů bil mladá děvčata jen proto, že měla chyby v domácích úkolech. Také sexuálně obtěžoval starší dívky, měl k nim nevhodné poznámky a dokonce je osahával.

Ačkoliv dívky celou věc oznámily ředitelce, žádný postih z toho pro učitele nevyplynul, protože měl velmi dobré známosti v politice. Dívkám tak nezbylo nic jiného, než vzít věci do vlastních rukou – na protest začaly stávkovat.

„Plánovaly jsme na protest zavřít školu na celý den, aby si učitel uvědomil, co provedl,“ vysvětluje Maya. „Kamarádky navrhovaly, aby stávkovala jen naše třída, ale já považovala za správné zavřít celou školu.“ Maya vysvětlila mladším spolužačkám, že musí protestovat kvůli vlastní bezpečnosti, a také aby ukázaly učiteli, že to myslí opravdu vážně.

Workshopy učí dívky, jak se bránit

Maya měla možnost diskutovat o svých právech a jejich obraně už na workshopu Her Turn, který absolvovala ve škole před pár lety. Na workshopu se naučila, jaké různé formy může násilí mít, a zároveň, jak před ním místní zákony chrání dívky, jako je ona. Dozvěděla se také, na koho se může v případě potřeby obrátit.

Člověk v tísni (ČvT)  a Hamro Palo, partner ČvT, zajišťovali workshopy Her Turn v rurálních oblastech Nepálu díky projektu financovanému prostřednictvím UK AID v konsorciu s CARE. Jedním z cílů workshopu bylo zvýšení sebevědomí děvčat a jejich odolnosti vůči násilí. Maye a jejím kamarádkám se účast později velmi vyplatila.

Po ukončení série workshopů děvčata založila dívčí výbory, aby mohla pokračovat v šíření povědomí o těchto problémech i mezi ostatními. Výbory byly vždy podporovány mentorkou, nejčastěji mladou ženou z vesnice, která předtím vedla úvodní trénink. Stávkující dívky uvedly, že jejich mentorka je neustále utvrzovala v tom, aby netolerovaly fyzické zneužívání a v případě potřeby ho okamžitě nahlásily.

Do protestů se zapojili i chlapci

Když se o protestu dozvěděli jejich spolužáci, spousta z nich se do stávky zapojila společně s nimi. Osmnáctiletý Kumar vysvětluje: „Učitelství je respektovaná profese, ale projevy násilí jsou ostudné a nepřípustné.“ Kumar říká, že kluci za spolužačkami stojí a chtějí jim v kampani pomáhat. Přesto ne všichni stávku podpořili. Někteří se báli, že kdyby učitele propustili, bude pro ně těžší projít sítem zkoušek.

Řídící výbor školy uspořádal krátce po protestu několik setkání s ředitelkou, učiteli a dívčím výborem. Schůzky nakonec vedly k tomu, že se učitel dívkám omluvil, ale díky svým politickým konexím nebyl ze školy propuštěn. Od té doby se nedopustil dalšího zneužívání.

Uvedená situace ilustruje, jak těžká může být obrana proti zneužívání v kontextu malých vesnic, kde panují velmi zkostnatělé společenské normy a hierarchická struktura.

Případy zneužívání nejsou ojedinělé

Případ Mayi a jejích kamarádek není bohužel v Nepálu ničím neobvyklým. Podle studie z roku 2014, publikované ICRW a PLAN International, 44 % studentů se někdy cítilo v ohrožení ve své vlastní škole, 13 % bylo obětí nějaké formy obtěžování ze strany učitelů, a 19 % cítilo nebezpečí sexuálního zneužití učitelem. Ve stejné studii zhruba 60 % studentů uvedlo, že bylo přímým účastníkem nějaké formy fyzického násilí přímo ve škole a 9 % studentů zažilo sexuální násilí v posledních šesti měsících. Studenti ve věkové skupině 15-17 let se setkávali s násilím vůči chlapcům i dívkám zhruba ve stejném poměru, mladší děti ve věku 12-14 let hovořily častěji o obtěžování chlapců.

Případ Mayi a jejích kamarádek odhaluje množství výzev v oblasti vytváření bezpečného prostředí na školách. Je zřejmé, že v zemích jako je Nepál, kde je společnost založena na tradičních hodnotách, pevné hierarchii a striktní disciplíně, může být velmi složité dovolat se spravedlnosti. Není zvykem, že děti se vymezují proti starším - když někdo takto hrubě naruší společenskou hierarchii, může to pro něj mít velmi nepříjemné následky.

Mayin příběh dokazuje, že děvčata mohou být vůdčími osobnostmi a případně nastartovat velkou společenskou změnu. „V průběhu protestu jsme byly sebevědomé. Jsme opravdu pyšné na to, co jsme dokázaly,“ vzpomíná jedna ze členek dívčího výboru. „Udělaly jsme další krok k ochraně dívek v naší škole.“

Jména uvedená v článku byla změněna.

Autor: Aleksandra Perczynska

Související články