Khetaun

Publikováno: 18. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Khetaun
© ČvT archiv

Khetaun je mezinárodní projekt, který se zabývá klíčovými kroky, jež jsou nezbytné pro zapojení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do předškolních zařízení. Do tohoto projektu jsou zapojeny 4 neziskové organizace z ČR, Slovenska, Lotyšska a Slovinska. Postupně se v každé zemi uskuteční vzdělávací kurz, kde se sejdou zástupci organizací. Koordinátorky předškolních klubů Míša a Míša měly možnost zúčastnit se v polovině března kurzu na Slovensku v Košicích.

Během celého týdne se probralo mnoho témat, např. jak je v jednotlivých zemích nastavena lokální politika a jak je ne-otevřená vůči romské komunitě. Dalšími tématy byla komunikace s rodiči a jejich přístup k předškolním zařízením, dále překážky pro vstup do předškolních zařízení, stereotypy v majoritní i minoritní společnosti.  Rovněž se dostalo velké pozornosti vyučovací metodě Step by Step a jejímu fungování. Tato metoda si klade za cíl mít otevřený inkluzivní přístup ve vzdělávání. Během kurzu proběhlo setkání s úředníkem z Úřadu vlády pro romské záležitosti Slovenska, který představil Národní strategii pro integraci Romů do roku 2020.

Abychom se o těchto tématech nebavili pouze u stolu, součástí kurzu byla i návštěva košického sídliště Luník, které je někdy médii označováno za největší romské ghetto na Slovensku. Zde již přes 20 let funguje místní mateřská škola, kde účastníci kurzu strávili jedno dopoledne. Kromě školky je na sídlišti i základní škola a učiliště. Také zde funguje komunitní centrum, kam se mohou obyvatelé Luníku obrátit pro pomoc.

Nabitý týden v Košicích rychle utekl a nyní je na čase, abychom se pokusili udělat další kroky v místě našeho pracoviště, tedy v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s vybranými mateřskými školami proto připravujeme vzdělávací akci pro rodiče v Mojžíři a Předlicích. V květnu nás pak čeká další mezinárodní setkání ve Slovinsku a závěrečný kurz se uskuteční během září v ČR.

Autor: Michaely Píšová a Mrňousová, koordinátorka předškolního klubu

Související články