Předškolní kluby

Předškolní kluby

První předškolní klub byl otevřen v roce 2006 v Bílině v severních Čechách. Jednalo se o pilotní projekt, který měl vyzkoušet, jak se tento druh podpory osvědčí v praxi. V současné době provozujeme v České republice v rámci našich regionálních poboček 14 předškolních klubů, kterými jen v loňském roce prošlo zhruba 330 dětí.

Kluby jsou určeny dětem, které vyrůstají v chudinských čtvrtích, ubytovnách, azylových domech a jiných "špatných adresách", jejichž rodiče mají velmi často nízké, často pouze základní, vzdělání. Jde o děti, které se do běžné mateřské školy z různých důvodů nedostanou, a přitom právě ony potřebují předškolní přípravu ze všech nejvíce. 

Bez ní vstupují na základní školu nepřipraveny. Kvůli prostředí, ve kterém vyrůstají stojí na jiné startovní čáře než jejich vrstevníci. A z našich zkušeností jasně vyplývá, že se tento hendikep s postupujícím věkem vyrovnává stále obtížněji.

Příprava na mateřinku

Do předškolních klubů chodí děti od tří do šesti let. V ideálním případě zde zůstávají zhruba rok, tak abychom jim i jejich rodičům pomohli s přípravou na přestup do běžné mateřinky. Pokud není přestup možný, kluby připravují děti na úspěšné zvládnutí zápisu a hladký vstup na základní školu.

Kluby tak netvoří konkurenci běžným mateřským školám, spíše jde o jejich doplněk. Naším cílem je, aby se z nich stala „průtoková“ místa, kam děti přijdou, doženou to, co je potřeba, a jdou dál. V procesu začleňování dětí do běžných mateřských škol se velmi osvědčily tzv. adaptační pobyty, kdy děti z klubů pravidelně navštěvují klasické školky, aby poznaly, jak to v nich chodí. Ideální je, když se těchto akcí účastní i rodiče dětí.

Grunnlaget

Pro práci v předškolních klubech jsme objevili norskou vzdělávací metodu konceptuálního vyučování Grunnlaget (v překladu Základ). Její princip spočívá v tom, že se nejdříve děti naučí chápat základní pojmy, jako je barva, počet či tvar, aby se poté učily hledat mezi nimi rozdíly či podobnosti. 

Rozvíjí v nich jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné. Nově získané znalosti jsou pak základním kamenem k dalšímu učení. Své zkušenosti s používáním této vyučovací metody předáváme učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, pro které pořádáme speciální kurzy a workshopy.

Kontakt:


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Změna adresy Předškolního klubu Liberec

Změna adresy Předškolního klubu Liberec

Buď rodiče z přesvědčení protestují nebo řeší větší problémy. Zuzana Ramajzlová o tom, proč děti nechodí do školky

Buď rodiče z přesvědčení protestují nebo řeší větší problémy. Zuzana Ramajzlová o tom, proč děti nechodí do školky

Bruslení na ledě kladenských Rytířů byl pro děti z předškolního klubu naprosto úžasný zážitek!

Bruslení na ledě kladenských Rytířů byl pro děti z předškolního klubu naprosto úžasný zážitek!

Další