g) Předškolní kluby

g) Předškolní kluby

Kluby jsou určeny dětem, které vyrůstají v chudinských čtvrtích, ubytovnách, azylových domech a jiných "špatných adresách", jejichž rodiče mají velmi často nízké, často pouze základní, vzdělání. Jde o děti, které se do běžné mateřské školy z různých důvodů nedostanou, a přitom právě ony potřebují předškolní přípravu ze všech nejvíce. Bez ní vstupují na základní školu nepřipraveny. Kvůli prostředí, ve kterém vyrůstají stojí na jiné startovní čáře než jejich vrstevníci. A z našich zkušeností jasně vyplývá, že se tento hendikep s postupujícím věkem vyrovnává stále obtížněji.

Příprava na mateřskou školu

Do předškolních klubů chodí děti od tří do pěti let. V ideálním případě zde zůstávají zhruba rok, tak abychom jim i jejich rodičům pomohli s přípravou na přestup do běžné mateřinkyKluby netvoří konkurenci běžným mateřským školám, spíše jde o jejich doplněk. Naším cílem je, aby se z nich stala „průtoková“ místa, kam děti přijdou, doženou to, co je potřeba, a jdou dál. 

V procesu začleňování dětí do běžných mateřských škol se velmi osvědčily tzv. adaptační pobyty, kdy děti z klubů pravidelně navštěvují klasické školky, aby poznaly, jak to v nich chodí. Ideální je, když se těchto akcí účastní i rodiče dětí.

Grunnlaget

Pro práci v předškolních klubech jsme objevili norskou vzdělávací metodu konceptuálního vyučování Grunnlaget (v překladu Základ). Její princip spočívá v tom, že se nejdříve děti naučí chápat základní pojmy, jako je barva, počet či tvar, aby se poté učily hledat mezi nimi rozdíly či podobnosti. Rozvíjí v nich jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné. Nově získané znalosti jsou pak základním kamenem k dalšímu učení. Své zkušenosti s používáním této vyučovací metody předáváme učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

„Paní učitelko, rodím!“

„Paní učitelko, rodím!“

Změna adresy Předškolního klubu Liberec

Změna adresy Předškolního klubu Liberec

Buď rodiče z přesvědčení protestují nebo řeší větší problémy. Zuzana Ramajzlová o tom, proč děti nechodí do školky

Buď rodiče z přesvědčení protestují nebo řeší větší problémy. Zuzana Ramajzlová o tom, proč děti nechodí do školky

Další