Klimatické změny, znehodnocená půda a špatné hospodaření ničí mongolské pastevce. Pomáháme jim postavit se opět na vlastní nohy

Publikováno: 31. 5. 2019 Doba čtení: 5 minut
Klimatické změny, znehodnocená půda a špatné hospodaření ničí mongolské pastevce. Pomáháme jim postavit se opět na vlastní nohy
© Foto: People in Need

Mishig a jeho žena se stali pastevci v roce 1975. Žijí se svými dětmi a vnoučaty uprostřed nádherných stepí Sukbátaru v Mongolsku. Mishig je jedním z pastevců, kteří v rámci humanitární pomoci Člověka v tísni získali po extrémních mrazech zvaných dzud v roce 2018 balíčky krmiva pro zvířata a přístup finanční pomoci.

Mongolský dzud s sebou přináší veliké množství sněhu, krutý mráz a způsobuje, že se zvířata nemohou dostat k travnímu porostu a napást se. Dochází tak k vysoké úmrtnosti hospodářských zvířat, což je pro tamní obyvatele veliký problém, protože většina Mongolců je závislá na pastevecké činnosti.

„Vaše pomoc nám nesmírně pomohla, krmivo bylo velice kvalitní a mohli jsme ho dát našim nejslabším zvířatům. Finanční hotovost jsme použili na doktora pro našeho syna,” říká Mishig. Dále se nám svěřil, že mu volný převod hotovosti pomohl získat půjčku s nižší úrokovou sazbou, takže se nemusel ještě více zadlužovat.

Lidé se nedokáží na extrémní mrazy správně připravit

Starší pastevci jako Mishig pozorují, že těžba nerostných surovin a klimatická změna způsobuje častější výskyt dzudů, které se dříve neopakovaly tak často a pastevci se na ně měli možnost lépe připravit. K tragickým následkům pak přispívá také špatná regulace velikosti stád, vysoká míra zadluženosti lidí, nedostatek zkušeností a připravenosti na extrémní mrazy.

Podívejte se na reportáž České televize o tom, jak extrémní počasí ničí mongolskou step:

„Býti pastevcem je dnes opravdu velice obtížné. Pastviny zaznamenaly mnoho změn a trávy na nich je méně a méně. K tomu všemu ještě málo prší,” říká Mishig.

Člověk v tísni (ČvT) přišel do Mongolska v roce 2009, kdy začal pomáhat pastevcům, kteří se stali oběťmi ničivého dzudu. V letech 2009-2010, 2015-2016, 2016-2017 a 2017-2018, byla v případech dzudů humanitární pomoc neziskových organizací jako ČvT naprosto nezbytná. Pro Mongolsko je ale velmi důležité zaměřit se také na způsoby snižování rizika katastrof, které by zemi pomohly tuto potřebu humanitární pomoci do budoucna snížit. K tomu je ovšem důležitá změna i na politické úrovni, která by přispěla ke snižování negativních vlivů na změnu klimatu a znehodnocování půdy. 

Mongolským pastevcům pomáhají SMS zprávy

Snížit riziko katastrof se ČvT snaží například projektem nazvaným Využití technologie a tradic ke zvýšení odolnosti mongolského venkova, kdy společně s organizací Mercy Corps díky podpoře Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), vytvořil speciální informační SMS platformu. Jedná se o službu, která pastevcům poskytuje pomocí mobilních telefonů informace o počasí a podmínkách pastvy v dané oblasti. Pastevci v odlehlých oblastech tak mají čas se na drsné podmínky včas připravit.

„Potřebujeme vědět, jestli přijde déšť, prachová bouře nebo sníh. Proto tuto službu využívám. Počasí zásadně ovlivňuje naši strategii pastvy a to, že takto snadno získáme informace o počasí pomocí SMS, je pro nás velmi užitečné,” říká Ulzithutag, který službu SMS využívá již asi měsíc.

SMS pomáhají mongolským pastevcům chrítnit svá zvířata i zdroj obživy. Více se dočtete ZDE

V roce 2018 čelili mongolští pastevci extrémní zimě již třetí rok po sobě. Podle Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) bojovalo v zimě 2017-2018 s extrémními podmínkami 20 z 21 mongolských provincií. V reakci na tuto situaci zaslaly místní agentury pro řízení mimořádných událostí (LEMA) v Sukbátaru a Dornodu formální žádost o pomoc i Člověku v tísni.

Lidem chyběly peníze v hotovosti, na trhu byl nedostatek zboží a rezervy byly vyčerpány. To nutilo pastevce hledat krátkodobá řešení a kupovat si jídlo a nezbytné zboží v obchodech na dluh, brát si nevýhodné půjčky nebo prodávat svá zvířata hluboko pod cenou, čímž navíc přicházeli o možné zisky z kašmíru, prodeje mléčných výrobků a masa. Situace byla kritická.

Krmivo pro zvířata a finanční příspěvky pro stovky domácností


Člověk v tísni pomohl 415 domácnostem (1 478 jedincům), kterým rozdával balíky potřebného krmiva pro zvířata. Dále pomohl 444 domácnostem (1 529 osobám), které dostaly finanční příspěvky v hotovosti pro zimu 2017-2018. O rok dříve v zimě 2016-2017 již získalo balíky s krmivem 592 domácností a 591 domácností v 11 oblastech dornodské provincie obdrželo finanční hotovost.

Balíky krmiva

V závislosti na velikosti stáda dostala každá domácnost krmivo pro dobytek a dva balíčky s výživovými a vitamínovými doplňky. Toto množství krmiva by mělo vystačit na uživení hospodářských zvířat po dobu jednoho až dvou měsíců.

Finanční podpora

K balíkům s krmivem pro zvířata dostala každá rodina navíc finanční příspěvek. Tento příspěvek získaly i domácnosti, které v danou chvíli zvířata neměly, ale jejich živobytí záviselo právě na pastevectví. Díky tomu si zasažení lidé mohli zajistit základní potřeby pro domácnost a obživu. Výše příspěvku závisela na počtu členů jednotlivých domácností. Rodina o 1-2 osobách získala 1 038 Kč (50 USD), rodina se 3-5 osobami získala 2 076 Kč (100 USD) a rodina o 6 či více členech získala 3 114 Kč (150 USD). ČvT tuto pomoc zprostředkoval bankovními převody a šeky. Když bylo potřeba dodával ČvT místním obyvatelům také základní potraviny, jako mouku, čaj, cukr a rýži.


Do budoucna je potřeba snižovat rizika případných katastrof 

Pro mongolské pastevce je kvůli stále drsnějším podmínkám téměř nemožné, aby se po katastrofách, jakými jsou dzudy, znovu sami postavili na vlastní nohy. Rozsáhlá pomoc ze strany mongolské vlády a humanitárních organizací je pro ně proto stále velmi důležitá. ČvT dlouhodobě pomáhá v provinciích zasažených extrémními mrazy. Navíc se snaží systematicky přispívat ke snižování rizik katastrof, například pomocí služby informačních SMS tak, aby se o sebe pastevci opět dokázali samostatně postarat a připravit se na problémy a obtíže, které je čekají.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Člověk v tísni děkuje za podporu všem dárcům a partnerům, především Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a členům Klubu přátel Člověka v tísni, díky kterým se nám daří pomáhat mnohým pastevcům překonat následky kruté zimy, postavit se opět na vlastní nohy a postarat se o své rodiny. 


Autor: Trisha Singh, PIN Intern (2018) and Ariunzul Gantulga, PIN Program Support Officer

Související články