Klub matek Ústí: Co nás zajímá a co nás tíží

Publikováno: 12. 7. 2011 Doba čtení: 2 minuty
Klub matek Ústí: Co nás zajímá a co nás tíží
© Foto:
 

MC Předlice, Ústí n. L. Nabídka skupinových aktivit byla opět různorodá. Na přání matek docházejících na klub jsme oprašovaly dříve nabyté zeměpisné znalosti. Věnovaly jsme se výrobě zeměpisného pexesa, seznámily se satlasem světa, a zkoušely se orientovat na mapě dle světových stran a dle záchytných bodů. Snahou těchto aktivit bylo takto získané informace dát do společensko-vědního kontextu.

Na další společnou aktivitu jsme pozvaly Petru Morvayovou (vedoucí CIV PF UJEP), která si pro maminky připravila aktivitu, při které mohly lépe definovat své osobní problémy. Maminky pracovaly s barevným vyjádřením, jaké barvy charakterizují jednotlivý problém a jakou barvu by vybraly proto, aby se závažnost problému zmírnila. Vybraly si také jeden - dva problémy, které jsou pro ně zásadní a měly si představit, zda by je mohly nějakým způsobem začít řešit. Aktivita byla velice zajímavá, maminky se snažily formulovat v celých větách to, co je trápí a tíží.

Bouřlivou debatu rozvířila aktivita s názvem Ideální společnost, při které maminky formulovaly charakteristiky společnosti, ve které by chtěly žít; aby byly schopny reflektovat stávající společenské poměry a jejich nedostatky. Zamýšlely jsme se nad životními šancemi člověka, který např. podniká či je zaměstnán a osoby, která žije v prostředí sociálního vyloučení. Přemýšlely jsme nad vizemi do budoucna a reflektovaly jsme mechanismy útlaku, diskriminace a vyčlenění.

Hitem měsíce června byla jednoznačně tvorba komiksů, na kterých pracujeme společně s kolegyní Romanou Bartůňkovou (Kappo). Téma komiksu jsme si již definovaly na dřívějším workshopu. Maminky se nyní soustředily na silně prožité události ze svého života, které se pokoušely co nejlépe formulovat do uceleného příběhu. Jejich autentické výpovědi vycházejí z konkrétních stížností, požadavků a připomínek směrem ke stávající životní situaci. Vznikají scénáře, které budou podkladem k dalšímu zpracování. Uvidíme, zda bude aktivita přínosem a zda bude dále rozvíjena například v podobě fotoseriálu, animace nebo malé dramatizace.

 

Autor: Alžběta Říhová, KOO Klubu matek