Komunitní kompostárny nebo bioplynky podle českého vzoru. Naši starostové a experti předávají své zkušenosti kolegům z Bosny a Hercegoviny

Publikováno: 17. 10. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Komunitní kompostárny nebo bioplynky podle českého vzoru. Naši starostové a experti předávají své zkušenosti kolegům z Bosny a Hercegoviny
© Veronika Grossová

Starostové v několika městech a obcích napříč Českou republikou uvítali na svých radnicích neobvyklou návštěvu. Z Bosny a Hercegoviny se k nim přijela podívat skupina starostů, poradců a zástupců neziskového i soukromého sektoru, aby získali cenné zkušenosti týkající se efektivní veřejné správy a technologických inovací. 

Představitelé ze tří bosenských měst, Livna, Maglaje a Mrkonjić Gradu, navštívili místa, která se v minulosti potýkala s podobnými problémy, kterým v dnešní době čelí města v Bosně a Hercegovině. Měli možnost vidět funkční systémy a zařízení, které v českých a moravských obcích přispívají ke spokojenému životu místních obyvatel.

"Během návštěvy v ČR se zástupci a zástupkyně z Bosny a Hercegoviny seznámili s nejlepšími příklady tzv. dobrého vládnutí v praxi. Měli možnost diskutovat se svými kolegy o tom, jak zjistit od obyvatel, jaké jsou jejich priority a jak s nimi co nejlépe konzultovat navržené obecní plány a aktivity,“ popisuje Vladislav Vik z organizace Člověk v tísni, která byla iniciátorem tohoto setkání. 

Bosna a Hercegovina, která v 90. letech prošla zničující občanskou válkou, se stále nachází v procesu transformace a snaží se najít si cestu k modernímu demokratickému modelu fungování státu. Vzhledem ke komplikovanému politickému systému je místní samospráva klíčovým pojítkem mezi občany a státem. Jak podotýká starosta Šumperku, pan Zdeněk Brož: „My jsme se v 90. letech také museli učit od vyspělejších západních států, takže teď s radostí předám své know-how dále.“

V Šumperku například proběhla návštěva nízkoprahového klubu pro děti a mládež a centra s tzv. odlehčovací péčí pro nemohoucí seniory, která jsou provozována městem. Pro místní obyvatele je taková sociální vybavenost velmi důležitou a vyhledávanou službou. Tím, že město bezprostředně reaguje na potřeby svých obyvatel a stará se o všechny vrstvy společnosti, zvedá i kvalitu jejich života. 

„Velmi důležité je aktivní zapojení místních obyvatel do různých dobrovolných aktivit, protože to pomáhá dělat z obce příjemnější místo pro život. Jsme velmi hrdí, že se nám to daří,“ popsal svou zkušenost Radim Sršeň starosta Dolních Studének a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR. „Také spolupráce mezi městy a obcemi je klíčová pro rozvoj a výměnu zkušenosti v regionu i napříč republikou,“ pokračoval Radim Sršeň při představování systému Místních akčních skupin či ochranných známek pro místní produkty svým bosenským kolegům.

Tématem, které silně zarezonovalo, byla také problematika nezaměstnanosti a lákání investorů do kraje. V Bruntále proto členové bosenské delegace debatovali se starostou Petrem Rysem o důležitosti vytvořené strategie pro motivaci mladých lidí, aby neodcházeli do větších měst.

Kromě výměny zkušeností v oblasti dobrého vládnutí navštívili bosenští představitelé několik míst, která je inspirovala a pomohla tím rozvinout plány na výstavbu či renovaci technické infrastruktury v jejich městech. V Šumperku si prohlédli čističku odpadních vod, v Bruntále technologické inovace v místní teplárně, v Malých Žernosekách se dozvěděli o komunitní kompostárně, a v Kněžicích se zájmem zjišťovali, jak v této energeticky soběstačné vesnici funguje bioplynová stanice a jaké výhody to místním přináší.

„Vidět na vlastní oči v praxi, co se dá v našich obcích zlepšit, je opravdu skvělá příležitost. Moc si toho vážím. Určitě se více zaměříme na spolupráci přímo s občany,“ uvedl Mirsad Mahmutagić, starosta Maglaje. Návštěvníci z Bosny a Hercegoviny se setkali s velmi vstřícným přístupem českých starostů i technických odborníků a z České Republiky si odvezli mnoho užitečných rad a nápadů. Podpoře dobrého vládnutí na komunální úrovni se věnuje projekt Člověka v tísni financovaný Českou rozvojovou agenturou

Autor: Veronika Grossová

Související články