Krok za krokem k inkluzi

Tomáš Habart a Varianty (kol.)

Příručka Krok za krokem k inkluzi shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu Škola pro každého – škola pro všechny realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Cílem publikace je přispět k diskusi o možnostech inkluzivního školství v České republice, zejména o způsobech zapojení dětí ze sociálně vyloučených lokalit do škol hlavního vzdělávacího proudu. Za tímto účelem oslovili autoři i patnáct odborníků z relevantních institucí (MŠMT, PPP, ZŠ, ZŠP apod.), jejichž rozličné názory na současnou podobu českého vzdělávacího systému a snahu o zavádění inkluzivních opatření najdete v druhé části publikace. Příručka je určena především pedagogům, pracovníkům státní správy, samosprávy, nevládních organizací a všem dalším zájemcům o vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.

 

Stáhnout