Kyberšikana a její prevence

Kolektiv autorů

Připravili jsme pro vás materiál věnovaný jednomu z aktuálních témat primární prevence. Po jeho prostudování možná zjistíte, že vaši žáci nebo i vy sami máte s kyberšikanou větší zkušenosti, než jste si dosud mysleli. Dostupná šetření i zkušenost z pilotního semináře, který během listopadu 2009 v Plzeňském kraji absolvovalo prvních 13 pedagogů, naznačují, že agresi, která nevede bezprostředně k fyzickému násilí, máme tendenci přehlížet a zlehčovat.
 
Kyberšikana a další nebezpečné praktiky využívající vlastností nových technologií, zejména internetu a mobilních telefonů, jsou pro nás, na rozdíl od žáků a studentů, neprobádanou novinkou. Vaše časté pochybnosti, máte-li do „zábavy“ dětí ve virtuálním světě, zvláště když z velké části probíhá mimo školu, vůbec vstupovat, jsou proto pochopitelné. Snad vám s tímto dilematem pomůže několik příběhů. Ukazují, že kyberšikana vede k vážným psychickým problémům, z nichž některé končí sebevraždami. Nejen žáků, ale i učitelů.

Stáhnout