Liberec pro Člověka v tísni

Publikováno: 14. 4. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Liberec pro Člověka v tísni
©

Nestává se nám v liberecké pobočce ČvT často, že bychom byli osloveni s nabídkou přijmout finanční dar. O to více jsme byli rádi, když se na nás obrátil Tomáš Nevřela a jeho přátele ze skupiny Instorm, že uspořádají benefiční koncert a výtěžek věnují na činnost ČvT. Díky otevřenosti organizátorů jsme v průběhu příprav věděli, co vše se chystá, a popravdě jsme se trochu obávali rozsahu celého koncertu. Benefiční koncert měl navázat na obdobnou akci, která se konala v září 2013 v Novém Boru. Organizátoři oslovili známé liberecké skupiny, sponzory a mediální partnery. Všichni slíbili pomoc a ochotu se zapojit.

Dohodli jsme se, že koncert se uskuteční v době, kdy liberecká pobočka ČvT organizovala festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. A tak se 29. 3. v Lidových sadech sešlo více než 200 zájemců o zajímavý hudební zážitek, kteří se mohli bavit od šestnácté hodiny do půlnoci. Díky benefičnímu koncertu se vybralo celkem 33 800 Kč. Organizátoři se rozhodli finanční dar rozdělit mezi Klub přátel ČvT (13 800,-) a libereckou pobočku ČvT (20 000,-). Liberecká pobočka finance využije pro realizaci letního tábora pro děti, s nimiž pracujeme i během školního roku formou doučování a některé z nich také navštěvují náš volnočasový klub. Tyto děti pocházejí z málo podnětného prostředí, z něhož plynou hendikepy ve vzdělávání, které se snažíme překonávat, viz http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/liberec/vzdelani-3    

Rád bych poděkoval všem divákům, kteří se koncertu zúčastnili, všem účinkujícím, a hlavně Tomášovi Nevřelovi a jeho přátelům.

Autor: Lukáš Průcha, ředitel pobočky Liberec