Pan Libor byl v práci poleptán louhem a zaměstnavatel to odmítal uznat jako pracovní úraz

Publikováno: 14. 9. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Pan Libor byl v práci poleptán louhem a zaměstnavatel to odmítal uznat jako pracovní úraz
© Foto: www.pixabay.com

Pan Libor přišel do naší kanceláře s tím, že pracuje jako operátor výroby pro jednu firmu v Ústeckém kraji. Během práce u linky byl před časem zasažen tekutým louhem do obličeje. Ačkoliv měl nasazené ochranné brýle, louh mu za ně bohužel stekl do oka a poranil ho. Byl převezen do nemocnice na ošetření, následně byl několik dní v pracovní neschopnosti.

 V zaměstnání po něm pracovník BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) chtěl podepsat, že se nejedná o pracovní úraz, jelikož nebyl dodržen správný pracovní postup při práci u linky. Na kamerách, které ho nasnímali, neměl ochranné brýle. Kamera ho ale zachytila v jiné místnosti (na chodbě), než se poté úraz stal. Po příchodu k pracovní lince si pan Libor ochranné pomůcky nasadil a až poté začal pracovat. „Mám k tomu i svědky, kteří by mohli potvrdit, že jsem ochranné brýle měl,“ říká k tomu Libor. Naše sociální pracovnice mu proto doporučila, aby nic nepodepsal, celou situaci konzultovala s právníky, podle jejichž rad poté s klientem postupovala.

„Předložili mi již vypracovanou zprávu, kterou chtěli podepsat. Zařídil jsem se dle rady lidí z Člověka v tísni, dokument jsem nepodepsal a vzal si ho domů,“

Bez vás by to tak dobře nedopadlo

 Pan Libor nejdříve přinesl prohlášení, které dostal od pracovníka BOZP. „Předložili mi již vypracovanou zprávu, kterou chtěli podepsat. Zařídil jsem se dle rady lidí z Člověka v tísni, dokument jsem nepodepsal a vzal si ho domů,“ vypráví Libor a dodává: „Na další pak sociální pracovnice prohlášení upravila podle mé výpovědi a doporučila mi, abych požadoval, aby se tato úprava zanesla do Záznamu o úrazu. A až poté dokument podepsal.“

Pan Libor postupoval přesně dle našich pokynů, díky čemuž zaměstnavatel úraz uznal jako pracovní, což by se jinak zřejmě nepodařilo. To však nebylo vše. Jelikož měl pan Libor uzavřené životní pojištění, byla mu z naší strany poskytnuta také pomoc při komunikaci s pojišťovnou. Šlo především o doložení veškerých lékařských zpráv ohledně jeho pracovního úrazu a vyplnění potřebných formulářů ohledně úrazu. Na základě tohoto pak pan Libor od pojišťovny získal 100 Kč za každý den pracovní neschopnosti. „Bez vás by to tak dobře nedopadlo,“ říká pan Libor.

*úvodní foto je ilustrační


Autor: Martina Filipová, terénní sociální pracovnice

Související články