Mediální a lobbingová kampaň „Chceme tu žít s vámi!“

Publikováno: 10. 7. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Mediální a lobbingová kampaň „Chceme tu žít s vámi!“
©

Organizace Člověk v tísni, o.p.s. (ČvT), zahájila v dubnu 2012 projekt německé příhraniční spolupráce s názvem Inspiration: Sachsen, do kterého se zapojila města Chomutov, Bílina, Jirkov a také Jáchymov. Projekt je realizován na německé straně se saskými organizacemi z Chemnitzu Alternative Jugend Zentre Chemnitz, e.V. a z Annabergu Alte Brauerei, Soziokulturelles Zentrum.

Projekt je zaměřen na vytvoření místních partnerství a českoněmecké tematické sítě, jejichž cílem je přenos účinných postupů a zkušeností při práci s mládeží a mladými dospělými s ohledem na jejich uplatnění na legálním trhu práce, a to směrem ze Saska do ČR.

Jednou z klíčových aktivit a směru inspirace je koordinace a ovlivňování lokální politiky ze strany samotné mládeže a mladých dospělých. V rámci tohoto tématu bude realizovaná tzv. mediální a lobbingová kampaň s názvem „Chceme tu žít s vámi!“, kdy se místní mládež pokusí, na základě několika přípravných workshopů, ovlivnit životy svých vrstevníků v tomto městě.

Prvním krokem je prezentace krátkého filmového spotu „Mládí promlouvá“ u tzv. „kulatého stolu“, ke kterému budou pozváni nejen zastupitelé města Jáchymov, ale také zástupci souvisejících institucí, jako je Základní škola M.C.Sklodowské, Policie ČR nebo Lázně Jáchymov. Na základě výstupů z tohoto setkání si mládež vybere jedno téma, opatření nebo reálný návrh nové činnosti, změny nebo inovace, jež bude dále před zastupiteli propagovat a v ideálním případě i skutečně realizovat. Mezi prozatímní návrhy patří například podpora rozmanitosti dostupných volnočasových aktivit i pro starší děti, možnosti pracovního uplatnění pro mladé ve formě brigád nebo prostor pro realizaci vlastních kulturních akcí.

Projekt je financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (strukturální fondy EU) a bude trvat do konce února roku 2014.

 

 

Autor: Bc. Alexandra Farkalinová, lokální koordinátor projektu Inspiration: Sachsen (ČvT)