Metodika pro podporu předškolního vzdělávání - Říkáme si společně/Vakeras Jekhetane

Tato metodika pro pedagogy, která je má podpořit v komunikaci s rodiči a navázání spolupráce při přípravě dětí na povinnou školní docházku, doplňuje pracovní listy se stejným názvem. Metodika shrnuje všechny základní oblasti rozvoje předškolního věku a předkládá konkrétní náměty pro práci s dětmi jak ve výuce, tak pro rodiče doma.

Níže si můžete stáhnout metodiku v elektronické podobě, pracovní listy a karty, které je doplňují, si můžete také objednat v tištěně podobě.

Stáhnout