Migrace bez migrantů? Mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice

Pavel Pospěch, Adéla Jurečková

Stáhnout