Mládí promlouvá

Publikováno: 12. 11. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Mládí promlouvá
©

Pilotní projekt Inspiration: Sachsen, zaměřený na vytvoření místních partnerství a českoněmecké tematické sítě, jejichž cílem je přenos účinných postupů a zkušeností při práci s mládeží a mladými dospělými s ohledem na jejich uplatnění na legálním trhu práce, pokračuje. Pracovníci sokolovské pobočky Člověk v tísni, o. p. s., kteří působí v Jáchymově, se nyní s místní mládeží věnují aktivitě s názvem koordinace a ovlivňování lokální politiky, na kterou navazuje kampaň mládeže a mladých dospělých s názvem „Chceme tu žít s vámi!“.

Cílem je, aby se na koordinaci lokální politiky podílela kromě jiných také přímo mládež a mladí dospělí. Proto proběhla v rámci několika pracovních a plánovacích workshopů s mládeží diskuse o životních tématech ovlivňující jejich uplatnění na trhu práce s cílem vyjádřit jejich vlastní zkušenosti a pohledy na město Jáchymov. Následně mládežníci vytvořili krátký dokument s názvem „Mládí promlouvá“. Mládež si také vybrala různá témata, návrhy, změny, služby, opatření a inovace, které se týkají pracovního uplatnění pro mladé ve formě brigád, větší podpory ze strany města pro volnočasové aktivity, kroužky a jejich prostor, většího dozoru policie, silnější občanské vybavenosti a podobně.

Tyto postřehy a krátký filmový spot s názvem "Mládí promlouvá" pak zástupci mládeže a mladých dospělých prezentovali u tzv. „kulatého stolu“ před zastupiteli města Jáchymov se zaměřením na možnosti pracovního uplatnění mládeže ve formě brigád. Navrhovala se například pomoc při údržbě zeleně a rekultivace, stavební řemeslné a manuální práce, pomocné charitativní práce nebo pomoc při pořádání kulturních a sportovních akcí města. Zástupci mládeže argumentovali prevencí sociálně patologických jevů, finančními možnostmi jako je dojíždění sociálně slabých žáků do škol v Ostrově a Karlových Varech nebo získávání zkušeností a dovedností pro další studium či zaměstnání.

Mladí lidé též upozorňovali na to, že tato příležitost nebyla nikdy nabídnuta a projevili iniciativu zjistit formou dotazníků poptávku po brigádách. Nyní je k dispozici výpověď padesáti občanů města Jáchymov ve věku mezi 15 a 26 let, kteří projevili zájem o možnosti pracovního uplatnění ve formě brigád a chtějí s tímto seznamem opět oslovit zastupitele města i zástupce místních institucí, jako jsou např. Léčebné lázně Jáchymov, aby tak prosadili svůj návrh a umožnili sobě i svým vrstevníkům získávat zkušenosti na legálním trhu práce.

Projekt Inspiration: Sachsen je financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (strukturální fondy EU) a bude trvat do konce února roku 2014.

 

Autor: Bc. Alexandra Farkalinová, Lokální koordinátor projektu Inspiration: Sachsen (ČvT)