Mosul: Město, které znovu povstává z rozvalin

Publikováno: 5. 12. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Mosul: Město, které znovu povstává z rozvalin
© Foto: Člověk v tísni

Mosul, kdysi významné obchodní centrum Iráku, nyní z velké části leží pod sutinami. Konflikt s tzv. Islámským státem v Iráku a Levantě (ISIL) zničil jak místní ekonomiku, tak rozsáhlé části města. Nezaměstnanost vystoupala na 80 % a naopak mzdy výrazně poklesly.

Po návratu téměř jednoho milionu obyvatel zpět do Mosulu je nutné vytvořit nová pracovní místa a možnosti výdělku. Jen tak se bude toto město moci znovu vzchopit. Nedávné hodnocení pracovního trhu (v angličtině), které provedl Člověk v tísni, upozornilo na některé problémy v oblasti zaměstnání, se kterými se Mosul musí vypořádat.

Díky spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme oficiálně zahájili projekt zaměřený na vytvoření nových pracovních míst. Projekt, který financuje svěřenecký fond Evropské unie MADAD a vláda České republiky, podpoří oficiální školící centrum v Mosulu a také by měl zlepšit přístup k úřadu práce.

„Naším cílem je spolupracovat s vládou na vytvoření stálých pracovních míst, která jsou potřeba, aby obyvatelé Mosulu byli schopni město opravit,” říká Hilde Bergsma, vedoucí programů Člověka v tísni v Iráku. „Toho se snažíme dosáhnout tím, že podporujeme profesionální akreditované školící kurzy, které poskytují praktické dovednosti. Těch je v současné době velký nedostatek. Mnoho těchto oblastí vyžaduje speciální přístroje a školení, která jsou schopna poskytnout pouze tato centra odborného vzdělávání.”

Kurzy, na které se zaměříme, budou zahrnovat například svářečské práce, tesařství či IT. Projekt zahrnuje opatření, která zajistí, aby kurzy byly dostupné i pro ty nejchudší a nejzranitelnější obyvatele Mosulu.

„Účastníci školení dostanou stipendium, které by mělo pokrýt péči o děti a náklady na dopravu, což by jinak byly překážky, které by jim nedovolily kurzy navštěvovat,” vysvětluje Bergsma. „Dva z těchto odborných kurzů se otevřou speciálně pro ženy, což by mělo posílit jejich účast.” 

Dalším cílem projektu je také propojit absolventy kurzů s místním trhem. Člověk v tísni vytvoří databázi zaměstnavatelů, v rámci které získá 120 nejúspěšnějších účastníků školících kurzů granty na podnikání a 250 absolventů se dostane k nabídkám pracovních míst v praktických oborech. Aby se stávající podniky v Mosulu mohly dále rozšiřovat a nabírat více zaměstnanců, bude mezi vybrané malé a střední podniky v okolí rozděleno 50 grantů.

Tento přístup napomáhá k posílení stávající státní infrastruktury v oblasti vytváření pracovních míst. Nová pracovní místa jsou významnou součástí strategie obnovy Iráku po pádu ISIL. V oblastech, kde není dostatek pracovních a ekonomických příležitostí, snáze roste extremismus.

„Jako Člověk v tísni podporujeme tuto úzkou spolupráci s oficiálním centrem odborného vzdělávání a přípravy v Mosulu, které spravuje vláda a jsme moc rádi, že můžeme takto přispět ke zvýšení pracovní síly,” dodává Hilde Bergsma. „Rádi bychom poděkovali ministerstvu za to, že zvolilo tento partnerský přístup a doufáme, že další vládní úřady a místní správy budou jeho příkladu následovat a také se do úsilí na obnovu Iráku zapojí.”

Tento dvouletý projekt financuje svěřenecký fond Evropské unie MADAD a finančně přispěla i česká vláda. Je součástí rozsáhlejšího projektu na obnovu guvernorátu Nineva, který realizovala Alliance2015 - strategické partnerství sedmi předních evropských nevládních organizací v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které společně dodaly do Iráku 202 000 000 milionů eur a pomohly tak přibližně 6 milionům lidí.

Autor: Riona Judge McCormack a Léa Richard

Související články