Mosul: Pomoc pro více než dvanáct tisíc lidí čelících humanitární krizi

Publikováno: 2. 8. 2017 Doba čtení: 4 minuty
Mosul: Pomoc pro více než dvanáct tisíc lidí čelících humanitární krizi
© Foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz

Vojenská ofenzíva s cílem získat zpět město Mosul, poslední významnou baštu tzv. Islámského státu ISIS v Iráku, začala 17. října 2016 a po devíti měsících byla 9. července ukončena. Východní Mosul byl osvobozen po třech měsících bojů na konci ledna 2017. Následovala vojenská operace o dobytí západní části města, která se však ukázala jako zdlouhavější, než se předpokládalo. Situaci komplikovalo uspořádání této městské části, která je hustě osídlena a vyznačuje se úzkými uličkami s mnoha obydlenými budovami. I přesto, že byl Mosul dobyt, humanitární krize zdaleka není u konce.

Během pěti měsíců od začátku operace v západním Mosulu dosáhl počet mužů, žen a dětí, kteří uprchli, dosud nebývalé výše. Jen během června se průměrný počet lidí prchajících denně ze západního Mosulu pohyboval mezi dvěma a pěti tisíci. A vyšplhal se na 10 000 osob prchajících denně kvůli blízkosti bojů, ale také kvůli vyčerpání zásob potravin, vody, léků a dalších základních potřeb.

V současné době je podél mosulského koridoru vysídleno na 709 000 lidí. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci a neustále se měnícímu kontextu je nicméně těžké přesně odhadnout počet civilistů, kteří v západním Mosulu zůstávají. Zatímco se 224 000 civilistů vrátilo domů, jakmile byla jejich čtvrť znovu dobyta a bezpečnostní situace umožnila bezpečný návrat, někteří obyvatelé město vůbec neopustili, a to především ti, kteří zůstali uvězněni ve svých domech v západním Mosulu (ve čtvrtích Hawsh al-Khan, Al-Imam Ibrahim a Al-Qadima).

V krajních životních podmínkách trpěli nedostatkem jídla, vody a základních potřeb a neměli přístup k nouzové pomoci. Navíc tyto komunity zakoušely velkou psychickou zátěž způsobenou přetrvávajícími boji.

Pomoc vysídlencům, navrátilcům a hostitelským rodinám

Poskytovat pomoc těm nejzranitelnějším začaly ACTED a Člověk v tísni (ČvT), dvě z členských organizací platformy Alliance2015, díky finanční podpoře Generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu při Evropské komisi (ECHO). Poskytují humanitární pomoc 12 040 zranitelným vnitřně vysídleným osobám, navrátilcům a hostitelským rodinám z komunit v západním Mosulu či podél mosulského koridoru. ACTED a ČvT využívají rozsáhlých zkušeností s humanitárními a rozvojovými projekty v Iráku i jiných zemích, včetně společných programů.


ACTED, ČvT a Welthungerhilfe z Alliance2015 nedávno dokončily projekty na podporu zranitelných osob v Mosulu a nově dobytých oblastí, kterým poskytovaly materiální pomoc, zimní soupravy, cisterny na vodu a na opravu vodních zdrojů. Díky tomuto projektu získalo 56 800 obyvatel čtvrtí Quahira a Tahrir ve východním Mosulu každodenní přístup k bezpečné a čisté pitné vodě. Dále bylo rozdáno 3 770 základních hygienických balíčků a 1 322 souprav pro kojence do 3 734 domácností ve východním Mosulu a části Nimrud v okresu Hamdaniya. Celkem 128 081 litrů petroleje bylo spolu s kanystry dodáno do 397 domácností v nově dobytých oblastech v okresech Shikhan a Hamdaniya. Do 1264 domácností osmi různých vesnic v okresech Tilkaif a Hamdaniya a do východního Mosulu byly dodány ohřívače. A dalších 9 887 vysídlených lidí žijících v táboře Salamyah 1 získalo lepší přístup k vodě díky vybudování distribučního vodního systému a sedmi zvýšeným nádržím. Součástí tohoto projektu byla také podpora vzdělávání: 2450 dětem byla poskytnuta psychosociální podpora včetně rekreačních aktivit, zatímco školy byly zásobeny školními potřebami.  

V zemích ovlivněných konfliktem je pro vysídlené lidi právě materiální pomoc často klíčová. Většina prchajících lidí za sebou zanechává veškerý svůj majetek a přichází tak o všechno. Díky této intervenci obdrží zranitelné domácnosti základní nepotravinové balíčky, včetně letních a zimních souprav, ale také zásobníky s vodou a hygienické a dětské balíčky. Organizace ACTED i ČvT citlivě reagují na konkrétní potřeby lidí, podle jejich věku a pohlaví; v tomto ohledu jsou hygienické balíčky zásadní pro zajištění důstojnosti žen, zatímco balíčky pro kojence obsahují základní pomůcky, které často nebývají prioritami jiných rodin. Dostupnost těchto komodit na trhu je při tom velmi omezená a jejich ceny jsou často příliš vysoké.

Finanční pomoc pro ty, kteří přišli o zdroj příjmů

Ztráta pravidelného zdroje příjmu a následný nedostatek finančních prostředků jsou jedněmi z hlavních překážek pro statisíce osob, které přetrpěly konflikt, a to především v obléhaném městě. Během života v takovém městě, s omezeným přístupem k práci, byla většina obyvatel zcela závislá na svých úsporách. Kvůli dlouhému trvání konfliktu tak mnozí zcela vyčerpali své úspory, což je například přinutilo půjčovat si peníze za velmi nevýhodných podmínek. Tento cyklus chudoby a zadlužování postupně způsobuje neschopnost pořídit si základní komodity. ACTED a ČvT proto identifikoval nejzranitelnější rodiny a existující trhy v západním Mosulu, a podle toho naplánovat finanční pomoc.

Psychosociální podpora pro děti a mládež

Jedním z dalších cílů bude také podpora dětí, které dlouhodobě žily pod nadvládou tzv. Islámského státu a které se, kromě toho, že bylo přerušeno jejich vzdělávání, ocitly v prostředí nevhodném pro jejich zdravý sociální vývoj. Zřizují se proto centra pro děti a mládež a dočasné vzdělávací učebny, kde se díky neformálním aktivitám a společně strávenému času budou moci děti a mládež ve věku od 5 do 17 let moci alespoň částečně navrátit k normálnímu životu a začít překonávat prožitá traumata.

Centra pro děti a mládež budou hrát důležitou roli také při identifikaci nových případů dětí s vážnými zdravotními potížemi, od fyzických problémů po psychická traumata. Díky operativnímu přístupu a mobilitě vyškolených pracovníků získají děti v nouzi a jejich rodiny přístup k  první pomoci. Dostanou psychosociální podporu a v případě potřeby budou odvezeny do nemocnice, aby jim byla poskytnuta lékařská péče.

Autor: ČvT

Související články