„Můj čas, můj život!“

Publikováno: 10. 9. 2013 Doba čtení: 1 minuta
„Můj čas, můj život!“
©

Organizace Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Sokolov, kancelář Jáchymov, nabízí dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí v Jáchymově prostor pro vlastní realizaci zájmových a kulturních akcí. V rámci projektu s názvem „Můj čas, můj život!“ organizují děti a mládež ve věku 6 až 18 let pro své vrstevníky i širší veřejnost vlastní volnočasové aktivity. V posledních měsících se podílely na akcích „Taneční průvod městem Jáchymov“, „Letní kino“ nebo „Lesní maratón 2013“, kterého se zúčastnilo kolem 100 osob. Dále připravují například Sportovní turnaj, Dětskou diskotéku nebo Maškarní podvečer, a to včetně souvisejících činností, jako je výzdoba, propagace nebo medializace dané aktivity.

Součástí projektu je také nabídka vzdělávacích workshopů, zaměřených na sociálně patologické jevy. Tyto workshopy připravuje Obvodní oddělení Policie ČR Jáchymov. Zmiňované aktivity se konají v prostoru Klubu pro děti, mládež a mladé dospělé v objektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické nebo v blízkém okolí.

Cílem projektu je především prevence sociálně patologických jevů a drobné kriminality u cílové skupiny dětí a mládeže, jejich efektivnější a smysluplnější trávení volného času, zvýšení motivace a iniciativy v oblasti vlastního uplatnění a integrace ve společnosti. Také se jedná o navýšení nabídky kulturních a volnočasových aktivit či rozvoj sociálních dovedností.

Projekt je financován z příspěvku rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality a je realizován v období od června do listopadu 2013.

Autor: Bc. Alexandra Farkalinová a děti z projektu "Můj čas, můj život"