Na jihozápadě Etiopie stavíme speciálně pedagogické třídy

Publikováno: 26. 3. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Na jihozápadě Etiopie stavíme speciálně pedagogické třídy
© Postavme školu v Africe

Polovina lidí v Etiopii je negramotných. V jedné třídě sedí až 80 dětí. Ve školách chybí umývárny, lavice i učebnice. V takovém prostředí máte těžko čas a prostor věnovat se dětem se speciálními potřebami. 

Díky sbírce Postavme školu v Africe bude až 3000 etiopských dětí využívat 10 speciálně pedagogických tříd, které stavíme v zónách Gedeo a Hadiya v Regionu Jižních národů, národností a lidu (v jednom z osmi regionů Etiopie).

V roce 2017 jsme zde za podpory České rozvojové agentury zahájili projekt, který dá šanci na vzdělání všem dětem bez rozdílu. Tedy dětem s fyzickým postižením, poruchou učení, sluchu či zraku, ale i dívkám a dětem z chudých rodin. Ty totiž často místo chození do školy musí pracovat na kávových plantážích, nebo si přivydělávat drobným prodejem. Pro stavbu těchto tříd bylo vybráno deset lokalit, ve kterých se nachází největší oblastní školy, které spolupracují s pěti až sedmi spádovými školami.

Speciální pedagogové na etiopských školách působí, ale často místo svého předmětu vyučují angličtinu nebo matematiku. S vybranými školami pracujeme na tom, aby učitelé měli možnost věnovat se dětem, které potřebují větší péči. Kromě toho stavíme ve školách umývárny pro dívky tam, kde nejsou, aby v době menstruace nezameškaly školu.

Speciálně pedagogické třídy poskytnou dětem, které by jinak výuku nestíhaly, nebo ji neslyšely, možnost se zde doučit látku, využít specializované pomůcky a vědomosti i přístup speciálního pedagoga. Děti tak nebudou muset odcházet ze školy natrvalo, jak se to v mnoha případech děje. Do roku 2019 postavíme celkem 10 speciálně pedagogických tříd. Každá tato třída bude sloužit až 300 dětem se speciálními potřebami.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

V rámci tohoto projektu také provádíme rekonstrukci knihovny v základní škole Meja.

Ta se nachází ve vesničce nedaleko etiopské Halapy. Do knihovny dochází 892 studentů. Ta původní je malá, postavená ze dřeva a bláta. Zatéká do ní a proto, že nemá podlahu, je v ní spousta prachu. Navíc je tady jen pár starých knih. To nejsou vhodné podmínky pro studentskou čítárnu.

Nová školní knihovna bude mít spoustu oken, dobré větrání, pevnou podlahu a střechu, kterou nezatéká. Dostatečný počet židlí a stolů poslouží všem studentům. Ti se tu budou střídat na dvě směny. Do knihovny dodáme 1000 knížek, aby se dostalo na všechny.


Autor: Postavme školu v Africe

Související články