Na Smíchově jsme otevřeli nové Kulturně komunitní centrum!

Publikováno: 16. 10. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Na Smíchově jsme otevřeli nové Kulturně komunitní centrum!
© Mária Jakubovie

Školní rok už je v plném proudu a na pražské pobočce se s ním rozběhl nový turnus služeb pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí: individuální a skupinové doučování, kariérní poradenství, mentoring a domluvené jsou i termíny workshopů na školách. Navíc jsme, díky podpoře z Operačního programu Praha – pól růstu (projekt Má komunita, mí lidé), připravili prostory nového Kulturně komunitního centra, které naleznete na adrese Lidická 8. 

V kulturně komunitním centru jsou prostory pro volnočasové kluby pro děti a mládež či mladé aktivisty a připravené jsou například i filmové večery! Věříme, že si centrum najde své pravidelné návštěvníky, my však stále hledáme stále hledáme dalšího pracovníky pro aktivity s dětmi! A jako pořád se nám hodí i dobrovolníci! ;) ;) 

Kdo nás zná, ví, že aktivity pro děti v Praze pořádáme dlouhodobě. Například v posledním projektu z podpory OP PPR, který skončil před prázdninami (Člověk mezi lidmi) jsme za dva roky jeho trvání podpořili více než 412 dětí, a to za pomoci více než 60 dobrovolníků! I tímto děkujeme všem zapojeným! Zajímá Vás jak se dětem v projektu líbilo?

Jak hodnotily děti individuální a skupinové doučování ve školním roce 2017/2018

Celkové výsledky v individuálním doučování jsou pozitivní. Žádné z dětí nehodnotilo doučování horší hodnotou než 3. Nejlépe jsou hodnoceni doučovatelé. Určitý prostor pro zlepšení je u užitečnosti pro pochopení školní výuky a zábavnosti doučování, ale i ty jsou hodnoceny pozitivně.

V čem ti doučování pomohlo? Udělal/a jsem přijímačky. Čeština. Matematika. Učit se, dělat si zápisky. Už nechci mít čtyřky. Zlomky. Fyzika. Druhy zájmen.

Za skupinové doučování jsou výsledky také pozitivní, hodnocení dopadlo ještě o něco lépe než v roce 2017. Žádné z dětí nehodnotilo skupinové doučování horší hodnotou než 3. Nejlépe je hodnocena zábavnost doučování. Určitý prostor pro zlepšení je u užitečnosti pro pochopení školní výuky, i ta je ale celkově hodnocena pozitivně.

Jak žáci základních a středních škol hodnotili workshopy v roce 2017/2018

Workshopy se věnovaly tématu práce s informací. Celkem jich proběhlo 20 na 11 školách.

Workshopy byly hodnoceny pozitivně, tj. výrazně převažoval podíl pozitivních hodnocení. Děti workshop bavil. Nejvíce je bavila práce s tablety, práce ve skupinách a to že byly workshopy interaktivní. Některým dětem přišel ale workshop moc dlouhý. Děti dále uváděly, že jim workshop přišel přínosný, bylo pro ně ale obtížné specifikovat, v čem přesně. Nejčastěji bylo zmíněno, že v budoucnu nebudou věřit všemu a informace si budou více ověřovat.

Jak byl hodnocen mentoring?

Jedná se o službu určenou dětem starším 12 let, ve které děti spojujeme se starším mentorem, který dítěti rozšiřuje obzory, podporuje jej a dělá mu staršího parťáka.

Celkově je mentoring hodnocen velmi pozitivně, všichni účastníci ho hodnotili velmi dobře či spíše dobře. Hodnocení mentees bylo mírně pozitivnější než hodnocení mentorů.

Slovní hodnocení mentorů:

Určitě, minimálně jiný způsob přemýšlení, v podstatě mi každým setkáním dává možnost nahlédnout do jejího světa, vnímání a prožívání a já se tak můžu oprostit od svého stereotypu a být díky tomu více otevřená. Rozhodně mně tato zkušenost rozvíjí.

Ponaučení v tom, že není možná vždycky dobré se do všeho vrhat po hlavě :)

Mentee se občas chovala trochu podivně na veřejnosti, což mě učilo méně se starat o to, co si myslí ostatní xD Dost často jsme vedli ošemetné hovory o vzhledu, hubenosti a hodnotách nebo psychických problémech, kdy jsem měla pocit, že se pohybuji hodně na tenkém ledě, což mě nutilo vyjadřovat se co nejsrozumitelněji a zároveň citlivě, ale i upřímně, což bylo těžké vybalancovat, ale je to dobrá "škola". A na vlastní oči jsem viděla proces lepení gelových nehtů xD 

Jak hodnotily děti volnočasový klub objevitel?

Celkové výsledky jsou pozitivní. Žádné z dětí nehodnotilo Klub objevitel horší hodnotou než 2 a téměř všichni děti se na něm cítily dobře.

Jak se v klubu cítíš?

15 dětí - jako ryba ve vodě

1 - jako ryba na suchu

Za evaluace z projektu Člověk mezi lidmi děkujeme Františce Rakušanové.  Na jejich kompletní znění se můžete podívat po stažení z odkazů zde:
Autor: Mária Jakubovie, Komunitní pracovník

Související články