Na start za rovných podmínek

Publikováno: 29. 4. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Na start za rovných podmínek
© Foto:

Člověk v tísni otevřel v Karlíně nový předškolní klub určený sociálně znevýhodněným dětem. Činnost klubu jim má především pomoci připravit se na docházku do běžné mateřské školy a k hladkému vstupu do systému základního vzdělávání. Klub je pro děti zdarma a funguje čtyři hodiny každý pracovní den.

 

Komu je klub určen ?

 Je určen dětem ve věku od tří do pěti let. Podmínkou je, že děti, které dovrší věk pěti let a rodiče je chtějí přihlásit na naši předškolní přípravu, musí být zapsány od příštího roku do běžné mateřské školy nebo do přípravné třídy ZŠ, do které budou docházet celý rok před nástupem na základní školu.

 Klub je zdarma a slouží hlavně dětem „v předškolkovém“ věku kolem tří a čtyř let, které ještě nechodí do běžné mateřské školy a rodiče s nimi sami z různých důvodů nemohou dělat tolik vzdělávacích a rozvojových her a aktivit, kolik by bylo třeba. V našem klubu si děti mohou zvyknout na pravidelný program a na to, že jsou celé dopoledne bez matky, a učit se na příklad básničky, písničky, základní barvy a tvary, malování, stříhání, lepení a další dovednosti. Rodiče se můžou poradit s pracovnicemi klubu, kam zapsat děti do školky nebo do školy, jak s nimi nejlépe doma pracovat a můžou se i účastnit programu klubu spolu s dětmi.

 

Proč je takový klub třeba?

 Český školský systém bohužel přikládá velký význam domácí přípravě dětí, a to jak během chození na základní školu, tak i ještě před samotným nástupem. Zkrátka se počítá s tím, že dítě nastoupí do první třídy a bude již mít osvojené konkrétní návyky, které mělo získat ve školce nebo v rodině. Pokud dítě nedostalo možnost takové znalosti a návyky získat, mluvíme o sociálním znevýhodnění. Toto znevýhodnění bývá bohužel často zaměňováno za jiné formy hendikepů, jako jsou různé poruchy učení, chování a pozornosti, nebo dokonce za mentální retardaci. Sociálně znevýhodněné děti potom často končí na speciálních nebo praktických školách, protože si s nimi běžné základní školy bohužel často neví rady.

 Předškolní klub, který provozuje společnost Člověk v tísni na Praze 8, si klade za cíl pomoci dětem připravit se na chození do školky a do školy a zažívat tam úspěchy. Smyslem je předcházet potížím v prvních třídách základní školy, které často končí odchodem sociálně znevýhodněných dětí na méně náročné školy. Tím se bohužel jejich možnosti do budoucna radikálně zužují. Na startu – v první třídě základní školy - bychom však měli mít všichni rovné podmínky.

 

 Jak klub funguje?

 Uplynuly dva měsíce od otevření předškolního klubu a již jej každý den pravidelně navštěvuje 8-10 dětí. Kapacity stále ještě nejsou úplně naplněny a dveře klubu jsou otevřeny dalším zájemcům.

Každý den se dětem věnují dvě vedoucí klubu, které s dětmi dělají množství her a tvořivých a rozvojových činností. Důraz je kladený na hravé učení se jazyku a rozšiřování slovní zásoby – pojmenovávání, slovní hry, říkanky, písničky – dále na výtvarné činnosti, kterými si děti procvičují šikovnost svých rukou, ale i na běžné povídání a hraní si ve skupince.

Cílem činnosti předškolního klubu je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dětí a poskytnout jim speciální péči před vstupem do základního vzdělávání.

 

 Kde se klub nachází a jak vypadá?

 Praha 8 laskavě poskytla prostory v Březinově ulici v Karlíně, kde se klub koná každý všední den dopoledne.  Prostory prošly drobnou rekonstrukcí, hravým vymalováním a dovybavením hračkami a dětským nábytkem, aby vyhovovaly potřebám dětí. Vybavení klubu bylo pořízeno z prostředků daru pana Jiřího Čedíka, majitele firmy Trading M&K a.s., kterému za jeho podporu velmi děkujeme.

 

Více informací o klubu ráda podá vedoucí klubu Michaela Chramcová, 739 320 312.

 
Autor: Adriana Černá, Matouš Bořkovec