Na Ukrajině i v Česku pomáháme desítkám tisíc lidí. Vypravili jsme 7 vlaků a 13 kamionů s humanitární pomocí

Publikováno: 18. 3. 2022 Doba čtení: 9 minut
Na Ukrajině i v Česku pomáháme desítkám tisíc lidí. Vypravili jsme 7 vlaků a 13 kamionů s humanitární pomocí
© Foto: pin

Lidé zatím do veřejné sbírky SOS Ukrajina přispěli 1,5 miliardy korun. Už v prvních týdnech od invaze se jejich pomoc dostala k desítkám tisíc lidí. Na Ukrajinu jsme už vypravili sedm vlaků a 13 kamionů s humanitární pomocí. Na místě máme přes sto zaměstnanců, kteří působí v postižených oblastech. Díky českým dárcům jsme už obětem války přímo na Ukrajině i doma v Česku zajistili pomoc v hodnotě přesahující 170 milionů korun. 

ROZCESTNÍK

Dopravujeme pomoc do válkou postižených měst a špatně dostupných oblastí

Přímo na Ukrajině podporujeme desítky tisíc lidí: vodou, jídlem, psychologickou podporou

V Česku jsme spustili helplinku v ukrajinštině, stovky zaměstnanců se zapojily do pomoci

Na hranicích s Ukrajinou jsme podpořili místní organizace a dobrovolníky

Přes 3500 palet s pomocí dorazilo na Ukrajinu (ekvivalent 110 kamionů)

POMOC V HODNOTĚ 124 MILIONŮ KORUN

Třikrát týdně vypravujeme spolu s Regiojetem a dalšími partnery z Česka vlak s humanitární pomocí. Sedm vlaků s potravinami a potřebným materiálem dopravilo přes 3500 palet v hodnotě 109 milionů korun. Velkou část z této částky Člověk v tísni získal darem či s výraznými slevami díky spolupráci s dodavateli z Česka.

Česká pomoc je jedna z největších, ne-li v této chvíli vůbec největší humanitární pomoc, která na Ukrajinu byla dopravena či je na cestě. Vždy si člověk může říct, jestli je to hodně nebo málo a velká čísla znějí abstraktně, ale zkusil jsem alespoň potraviny přepočítat na průměrný nákup, který jednou dvakrát týdně nesu domů a vyšlo mi, že je to přibližně 150-200 tisíc takových nákupů, které stačí rodině na několik dní. V současnosti napínáme síly, abychom dokázali vypravovat ještě víc pomoci do obkličovaných měst,” říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Tři vlaky naložené stovkami tun potravin, spacáků, dek, hygienických potřeb, setů operačního materiálu, ale také elektrocentrál a další pomoci dorazily do ostřelovaného Kyjeva, odkud byla část pomoci distribuována do hůře dostupných oblastí kolem metropole. Tři soupravy se stovkami tun humanitárním pomoci dorazily do Dněpru na středo-východ Ukrajiny, odkud je materiál dopravován dál na východ do doněcké, charkovské a luhanské oblasti teamy Člověka v tísni spolu s partnerskými ukrajinskými organizacemi. Pomoc bude dále dopravena do Slavianska či Záporoží. Kamiony Člověka v tísni jsou součástí vůbec prvního konvoje do Sumy, a pokud se skutečně otevře humanitární koridor, dopravíme pomoc okamžitě do Mariupolu. Poslední ze sedmi dosud vypravených vlaků je na cestě na území Ukrajiny.


Do postižených oblastí jsme vypravili také 13 kamionů s materiálem v hodnotě 15 milionů korun. Trvanlivé potraviny, mléko, dětskou výživu, léky, ale i toaletní papír podle poptávky z místa dopravujeme do méně dostupných oblastí. Na východ Ukrajiny jsme dopravili kamion kanystrů na vodu, protože ji lidé často nemají, jak skladovat a přepravovat. Na západě Ukrajiny zavážíme pomoc do Lvova a venkovských oblastí lvovské a ivanofrankivské oblasti. „V současnosti napínáme síly, abychom dokázali vypravovat ještě víc pomoci do obkličovaných měst, kde lidé trpí hladem a dehydratací,“ říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Přispějte do SOS Ukrajina:

Na území Ukrajiny pomáháme desítkám tisíc lidí

DALŠÍ POMOC PŘÍMO NA MÍSTĚ FINANCOVANÁ Z ČESKA V HODNOTĚ 21 MILIONŮ KORUN

Stočlenný tým Člověka v tísni na Ukrajině pomáhá v několika oblastech na východě i západě Ukrajiny. Na západě koordinuje pomoc ze Lvova, ale jeho zaměstnanci působí i v Ivanofrankivsku, Záporoží, Dnipru nebo Černivci.

Některá města a obce na východě Ukrajiny jsou v troskách. Přes 15 tisíc lidí pravidelně zásobujeme pitnou vodou v oblastech, kde válka poničila rozvody nebo kde vodovodní řady nefungovaly už před invazí. Vodu zavážíme do devatenácti cisteren v okolí Uhledaru a Ardievky, do dalších míst pak vozíme šestilitrové kanystry. Obce a města jako Sčastia, Stanycja Luhanska a mnoho dalších bylo zničena ostřelováním, nefunguje v nich rozvody vody, elektřiny a plynu. Do krytů v těchto oblastech dodáváme vodu, hygienické potřeby a potraviny. V Černivci a v doněcké oblasti také nejpotřebnějším distribuujeme potravinové lístky nebo hotovost.

Na celém území Ukrajiny provozujeme bezplatnou linku psychologické podpory s neomezenou pracovní dobou po sedm dní v týdnu. Mnoho z těch, kteří dnes čekají v kolektivních centrech, zažili bombardování, byli nuceni se schovávat v krytech, sklepech, museli se loučit se svými blízkými nebo byli svědky násilí a utrpení. 

Na západě podporujeme vnitřní uprchlíky, kterých je na Ukrajině před dva miliony a kteří přicházejí především z válkou nejvíce postižených oblastí. V prvních dnech po invazi přemístil Člověk v tísni hlavní kancelář do Lvova. Na západě Ukrajiny vznikají desítky tzv. kolektivních center pro vnitřní uprchlíky. Priorita je vybavovat kolektivní centra pro uprchlíky mimo velká města ve lvovské a ivanofrankivské oblasti nebo v Zakarpatí, kam se koncentruje hodně lidí.

Na celém území Ukrajiny provozujeme bezplatnou linku psychologické podpory s neomezenou pracovní dobou po sedm dní v týdnu. Mnoho z těch, kteří dnes čekají v kolektivních centrech, zažili bombardování, byli nuceni se schovávat v krytech, sklepech, museli se loučit se svými blízkými nebo byli svědky násilí a utrpení. Vyškolení psychologové sami pracují z postižených oblastí jako je Bakhumut, Kramatorsk nebo Slovjansk. Jejich služeb zatím využilo přes 600 lidí, v poslední době také poskytovali pomoc uprchlíkům z obklíčeného města Volnovacha.

Podporujeme i nevládní organizace a dobrovolníky na Ukrajině. Čtyřicet grantů určených na humanitární a záchranné operace jsme udělili místním organizacím červeného kříže, veřejně prospěšným či mládežnických a dalším organizacím a iniciativám, které se zapojily do pomoci ostatním ve Slovjansku, Svjatohirsku, Sievierodonecku, Kyjevě, Chersonu, Mykolajivu, Záporoží, Dnipru a na dalších místech.

V Česku pomáháme napříč republikou

POMOC V HODNOTĚ 30 MILIONŮ KORUN

Přímo nebo finanční podporou pomáháme v desítkách měst po celé zemi, naši lidé pomáhají v Krajských asistenčních center pomoci Ukrajincům, podporujeme desítky dalších organizací a pomáhajících iniciativ.

Veřejná politika bydlení i kapacity ve vzdělávání a sociálních službách byly pro zranitelné osoby znevýhodňující i před válkou a výzvě postarat se o základní potřeby uprchlíků, žen a dětí jako zranitelných osob, čelí celá společnost.

Člověk v tísni jako člen Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty spolupracoval na spouštění virtuálního tržiště www.pomahejukrajine.cz, které slouží jako místo, kde se střetává nabídka pomoci Ukrajincům od české veřejnosti s poptávkou z řad Ukrajinců.

Veřejná politika bydlení i kapacity ve vzdělávání a sociálních službách byly pro zranitelné osoby znevýhodňující i před válkou a výzvě postarat se o základní potřeby uprchlíků, žen a dětí jako zranitelných osob, čelí celá společnost. Naši humanitární zkušenost z válečných krizí, uprchlických vln a obnovy po katastrofách, kombinovanou s expertizou v českých vzdělávacích, sociálních a zaměstnanostních politikách nabízíme českému státu, komentujeme legislativu a přinášíme konkrétní návrhy pro budování systému, který musí zvládnout přijetí a adaptaci stovek tisíc nově příchozích lidí právě v oblasti bydlení, vzdělávání a trhu práce. Dokumentem, který můžeme doporučit je analýza Daniela Prokopa a jeho spolupracovníků, na které jsme se podíleli.

Spustili jsme ukrajinskou helplinku

Na čísle 770 600 800 v současné době pomáhá volajícím devět kolegů a kolegyň ovládajících češtinu i ukrajinštinu, šest dalších členů týmu zpracovává komplikovanější případy a zprostředkovává další pomoc na místě. Vzhledem k náporu potřebných budeme tým dále posilovat. Kromě uprchlíků nám volají pro radu i lidé z obcí, ubytovatelé nebo rodiny solidárně pomáhající uprchlíkům.

  • Poskytujeme základní poradenství a orientaci v systému ČR
  • Pomáháme s vyplněním dokumentů
  • Zprostředkujeme pomoc spojenou např. s ubytováním, dopravou a zajištěním potravin
  • Nabízíme běžnou lidskou oporu
Naše poradenství a organizační pomoc

Naši kolegové a kolegyně poskytují odborné poradenství uprchlíkům, zajišťují volnočasové aktivity pro děti, zřídili dětské koutky, vypomáhají s logistikou a celkovou podporou chodu asistenčních center. V případě akutních potřeb pomáhají sbírkové peníze řešit problémy, které nemají v současné době pokrytí. Výplata hmotného zabezpečení pro uprchlíky nabírá velké zpoždění, řešení bydlení přešlapuje na místě. Hledáme překlenovací řešení, podporujeme další potřebné služby, poradenství, tlumočnictví, organizujeme přímou materiální pomoc.

Je skvělé, že se k nám do týmu hlásí další kolegové a kolegyně, kteří dlouhodobě žijí a pracují v České republice a jsou původem z Ukrajiny. Jejich jazyková vybavenost nám pomáhá fungovat rychle a efektivně.

Podporujeme práci kolegyň a kolegů z dalších organizací

Poradenský systém pro uprchlíky v ČR je Putinovou válkou vystaven obrovské zátěži a také sociální organizace zapojené do pomoci pracují za hranicí kapacit. V jednorázových grantech jsme zatím rozdělili 22 milionů korun, které pomáhají posílit kapacity pro humanitární pomoc a sociální poradenství. Výrazně jsme podpořili potravinové banky, které 70 procent svých zásob vydávají na pomoc rodinám prchajícím před válkou.

Podpora pro školáky

Člověk v tísni během covidových omezení vyvinul nové typy vzdělávací podpory online, doučování, podporu e-inkluze a mnoho let poskytuje přímou vzdělávací podporu dětem, které ji potřebují. Věříme, že některé prvky bude možné snadno adaptovat, připravujeme dobrovolníky na zapojení do vzdělávací podpory, až bude jasné, jakou systémovou cestu zvolí Ministerstvo školství. 119 učitelů a učitelek prošlo krizovým supervizním setkáním, které je podpořilo v práci s dětmi ve stresu a s traumatickou zkušeností. Připravujeme také online kurz na toto téma, který bude dostupný všem. Školám a učitelům také poskytujeme aktuální podklady pro práci s dětmi pro reflexi ruské invaze na Ukrajinu.

  • Na speciálně vytvořené podstránce Válka na Ukrajině najdou učitelé řadu doporučení, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a válečné propagandě
  • Připravili jsme sadu vhodných audiovizuálních materiálů, metod a praktických aktivit pro situace, ve kterých se vyučující setkávají s obavami žáků a náročnými životními situacemi.
  • Chystáme v nejbližší době spustit Studio JSNS - pravidelný pořad pro školy, ve kterém studenti a žáci budou moct klást otázky k válce na Ukrajině. Již nyní je k dispozici záznam online debaty Týden války na Ukrajině: Co se děje a proč.

Na hranicích a v sousedních státech pomáháme s uprchlíky

POMOC V HODNOTĚ 2 MILIONY KORUN

Válkou zmítanou Ukrajinu už opustilo víc než 3 miliony lidí. Bezprostředně po invazi jsme na hraniční přechody se Slovenskem, Moldavskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem vypravili teamy, které zjišťovaly potřeby na místě, postavily velkokapacitní vyhřívaný stan, přivezly deset mobilních záchodů a poskytovaly lidem teplé nápoje a stravu.

V Rumunsku se naši pracovníci setkali s 30 představiteli měst, obcí a neziskových organizací. Deset vybraných organizací jsme podpořili finančním darem v celkové hodnotě 1.200 000 Kč.

Na Slovensku jsme byli už krátce po začátku krize:

V Moldávii jsme 1.100 000 korunami podpořili osm nevládních organizací, které se podílejí na zvládání uprchlické krize. Mezi tyto organizace patří AO AREAP, která vaří a distribuuje teplé jídlo na pěti hraničních přechodech na severu země nebo Psychosociální centrum z Vulcănești/ Надежда Мокан, které koordinuje místní síť dobrovolníků, poskytuje ubytování, dopravu, stravu a psychologickou pomoc.

Do zakarpatské oblasti jsme dopravili pět dodávek materiální pomocí včetně léků a finančně podpořili samosprávy obcí v blízkosti hraničních přechodů. V další fázi se spolu s Človekem v ohrození budeme zaměřovat na pomoc v Zakarpatí, kde se soustředí velké množství vnitřních uprchlíků.


Kontakty


Autor: Člověk v tísni

Související články