Na Ukrajině zásobujeme vodou desítky tisíc lidí. V Česku provozujeme poradenská a asistenční centra pro uprchlíky

Publikováno: 5. 5. 2022 Doba čtení: 6 minut
Na Ukrajině zásobujeme vodou desítky tisíc lidí. V Česku provozujeme poradenská a asistenční centra pro uprchlíky
© Alyona Budagovska

Na východě Ukrajiny zásobujeme vodou desítky tisíc lidí. Na západě země jsme za poslední dva týdny vybavili další kolektivní centra pro vnitřní uprchlíky. Z Česka jsme v pondělí vypravili čtrnáctý vlak s humanitární pomocí a pokračujeme s rozvozem materiálu kamiony do postižených míst. Přímo na Ukrajině už pomáhá přes 150 zaměstnanců Člověka v tísni.

V Česku provozujeme poradenská a asistenční centra. Pro ukrajinské děti organizujeme adaptační kurzy a podporujeme jejich duševní zdraví. Působíme v polovině krajů. Další pomáhající organizace v Česku jsme podpořili částkou 44 milionů korun v oblastech, které sami nepokrýváme.

Obětem války na Ukrajině jsme zatím zajistili pomoc v hodnotě 428 milionů korun. Ve sbírce SOS Ukrajina nás lidé podpořili částkou 1,7 miliardy korun (1 718 800 000 Kč). Přinášíme vám nejnovější souhrn o pomoci na Ukrajině.

OBSAH

Kliknutím se přesunete na příslušnou kapitolu článku:

> KONKRÉTNÍ POMOC NA UKRAJINĚ

   > Zásobujeme vodou desítky tisíc lidí na východě Ukrajiny

   > Na západě Ukrajiny jsme rozdali hotovost skoro 6 tisícům lidí

   > Kamiony a vlaky s pomocí putují do Dněpru i Lvova

> V ČESKU POMÁHÁME S BYDLENÍM, PRACÍ V OBORU I PŘI ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍCH

   > Nabíráme nové terénní pracovníky pro práci s uprchlíky

   > Počet lidí volajících na ukrajinskou Help linku stoupá

   > Organizujeme kurzy češtiny nebo připravujeme adaptační kurzy pro děti

> STÁLE POMÁHÁME I V MOLDAVSKU

Konkrétní pomoc na Ukrajině

Zásobujeme vodou desítky tisíc lidí na východě Ukrajiny

Minimálně 1,4 milionů lidí na Ukrajině je podle Unicefu bez přístupu k vodě. Tento měsíc jsme v Doněcké, Luhanské a oblasti Záporoží zásobili vodou 18,5 tisíc lidí. Jen v oblasti Mykolajivu jsme rozdistribuovali vodu pro 11 tisíc osob. Potřebným rozdáváme 10 litrů vody na člověka. Rozdistribuovali jsme také skoro 13 tisíc nádob na vodu pro 9 tisíc lidí.

„Jedním z největších problémů na východě Ukrajiny je, že mnoho lidí kvůli bojům zůstalo bez přístupu k pitné vodě. Snažíme se tedy pokrýt tuto základní potřebu do maximální možné míry,” říká Petr Drbohlav, ředitel pro Východní partnerství a Balkán Člověka v tísni.

Do Doněcké oblasti jsme minulý týden dopravili také 10 tun jídla a dále ho distribuovali 700 lidí. Další doručování potravin, vody a hygienických balíčků budou pokračovat v dalších dnech a týdnech.

Na západě Ukrajiny jsme rozdali hotovost skoro 6 tisícům lidí

Na západě Ukrajiny jsme začali s distribucí a registrací finanční hotovosti. Za poslední dva týdny jsme rozdělili částku 74 dolarů na osobu mezi 5 908 lidí. Tato částka se vyplácí jednou za měsíc po dobu 3 měsíců. Již v minulých válečných konfliktech se dobře osvědčila distribuce peněz konkrétním lidem a rodinám a v místech, kde funguje trh je tato možnost nejefektivnější.

„Tento způsob dává lidem možnost rozhodnout se, na co peníze nejvhodněji využít. Předcházíme pak tomu, aby lidé prodávali to, co nepotřebují pod cenou a mohli si sami vybrat, co si koupí,“ říká Petr Drbohlav, ředitel pro země Východního partnerství Člověka v tísni.

Za minulý týden jsme v Ternopilské oblasti vybavili kolektivní centra 300 ložními sety, které obsahovaly lůžkoviny, ručníky a matrace. Do center ve Lvovské oblasti jsme dodali těchto setů 500 a dalších 300 setů s hygienickými prostředky. Centra jsme také vybavili 10 pračkami a 100 rychlovarnými konvicemi.

Kamiony a vlaky s pomocí putují do Dněpru i Lvova

V pondělí tohoto týdne odjel do Dněpru námi vypravovaný 14. vlak a obsahoval balíčky s jídlem a hygienou v hodnotě 9,8 milionů korun. Kamiony směřovaly za poslední dva týdny také do oblasti a Dněpru, či Lvova. Do Lvovské oblasti jela auta s polštáři a přikrývkami. Do oblasti Dněpru jsme dovezli další hygienické balíčky. 

V ČESKU POMÁHÁME S BYDLENÍM, PRACÍ V OBORU I PŘI ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍCH

Pomoc nově příchozím lidem z Ukrajiny pokračuje také v Česku. Naši lidé poskytují již spíše individuální sociální pomoc a poradenství, materiální a finanční podporu nebo pomoc se vzděláváním dětí, českých i ukrajinských pedagogů. Pracujeme na rozvoji dlouhodobějšího bydlení, podpoře měst a obcí nebo usilování o systémové změny.

Doplňujeme aktuální data a dál analyzujeme rozmístění uprchlíků po Česku. Tam, kde je počet ukrajinských uprchlíků nejvyšší navrhujeme jejich relokace kvůli dostupnosti bydlení, ale i volných pracovních příležitostí a kapacit škol. Zohledňujeme situaci v nejchudších lokalitách, abychom je více nezatěžovali.

Nabíráme nové terénní pracovníky pro práci s uprchlíky

V Karlových Varech jsme v pondělí otevřeli ve spolupráci s mateřským centrem a městem centrum sociálního poradenství, kde působí náš desetičlenný tým. Poradenství provozujeme rovněž například v berounském centru pomoci Ukrajincům. Olomoucká pobočka chystá otevření komunitního centra pro nejrůznější aktivity a setkávání Ukrajinců s Čechy.

PŘISPĚJTE DO SOS UKRAJINA:

V Kladně působí naši terénní pracovníci nově na úřadu práce a pomáhají také třeba v charitním Šatníku, který zajišťuje potravinovou a materiální pomoc. V Rakovníku operativně působí naše dluhové poradkyně jako podpora pro dobrovolníky, kteří pomáhají běžencům vyřizovat, co je potřeba. Aktuálně hledáme v Plzni terénního sociálního pracovníka/pracovnici pro lidi prchající před válkou, pracovníka do týmu v Mladé Boleslavi a rovněž pro pobočku v Olomouckém kraji.

Počet lidí volajících na ukrajinskou Help linku stoupá

Součástí poradny je i provoz ukrajinské Help linky, kde jsou na čísle +420 770 600 800 k dispozici ve všední dny od 9 až do 22 hodin poradci hovořící ukrajinsky i česky. Denně přijímají v průměru 50 dotazů či požadavků, z nichž ty rozsáhlejší zpracovává podpůrný tým i několik dní. Spolupracujeme s terénními pracovníky a dobrovolníky v mnoha regionech ČR. Dotazy jsou nejčastěji na bydlení, práci, či řešení zdravotních komplikací.

„Některé požadavky řešíme i třeba 14 dní. Začneme zajišťováním dopravy, pak sháníme dobrovolníka na tlumočení, zprostředkování potravinové pomoci, až dojdeme k závěru, že situace vyžaduje pomoc našeho terénního pracovníka,” popisuje vedoucí linky Vlastimila Sachrová.

Organizujeme kurzy češtiny nebo připravujeme adaptační kurzy pro děti

Sbírkovými penězi jsme dosud podpořili více než 60 pomáhajících subjektů – další neziskové organizace, potravinové banky atp. Materiální a finanční pomoc slouží na úhradu cestovného pro uprchlíky, překladů atp.

Aktuálně připravujeme nebo otevíráme adaptační skupiny například v Kladně, Koněprusích, Bílině, Karlových Varech, Rokycanech nebo Plzni. Ty mají usnadnit přizpůsobení a socializaci ukrajinských dětí (od 3 do 15 let) v českém prostředí - podpořit je v osvojení základů českého jazyka, připravit je na nástup do českých škol a podpořit jejich duševní zdraví.

Učitelům nových ukrajinských žáků, asistentům ve třídách nebo i rodičům pomůže k porozumění chování dětí po prožitém traumatu nebo psychicky náročných událostech nový bezplatný online kurz Příběh Jany o náročném chování žáků a studentů. Kurz najdete na webu Společně k lepší škole.

Všude pomáháme dětem a studentům se zápisy do mateřských, základních i středních škol. V Uničově podporujeme skupinku ukrajinských studentů, kterým jejich rodiny již nezvládají po začátku války finančně přispívat.

Karlovarská pobočka, středočeská nebo třeba olomoucká organizuje kurzy českého jazyka, o které je mezi uprchlíky velký zájem. „Všechny zahájené jazykové kurzy českého jazyka jsou v Berouně zcela naplněné. Evidujeme dalších 40 zájemců, zvažujeme proto finanční podporu jazykové škole pro otevření ještě alespoň jednoho kurzu,“ ilustruje ředitelka středočeské pobočky Kateřina Hůlová.

Průběžně hledáme nové kolegy pro práci s ukrajinskými dětmi. Například v Olomouckém kraji, nebo v Bílině hledáme pracovníka/pracovnici pro adaptační skupinu ukrajinských dětí ve věku od 3 do 6 let, který/á bude pracovat v tandemu s ukrajinskou pedagožkou.

Stále pomáháme i v Moldavsku

V sousedním Moldavsku dále podporujeme peněžními granty rodiny, které přijaly běžence. Na severu i jihu Moldavska postupně vyplácíme peníze 3000 rodinám. Vyplácení pomoci je velmi efektivní a proto ji stihneme distribuovat mezi nejvíce lidí. Registrace probíhají přes telefon, ale také na místních radnicích. Tam pomáháme hlavně seniorům, kteří online registraci nezvládají sami a potřebují naši asistenci. Pokračujeme také v podpoře místního neziskového sektoru. Dohromady jsme podpořili 17 organizací pracujících s uprchlíky.

Autor: Člověk v tísni

Související články