Nabídka akreditované vzdělávání – dluhové poradenství

Publikováno: 22. 5. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Nabídka akreditované vzdělávání – dluhové poradenství
©

Regionální pobočka společnosti Člověk v tísni nabízí v rámci projektu „Obezřetnost se vyplácí“ vzdělávací aktivity zaměřené na oblast dluhového poradenství. Vzdělávací kurzy jsou akreditované pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Aktuálně jsou vypsány červnové termíny kurzů, které jsou v rámci projektu nabízeny zdarma. Popis kurzů a přihláška do kurzů jsou přílohou tohoto článku.

V rámci projektu organizace nabídne další vzdělávací aktivity pro pedagogy a strážníky městské policie jednotlivých měst v kraji. Ty se zaměří také na dluhovou problematiku, ale dotknou se také dalších oblastí rizikového jednání, které mohou občany přivádět do tíživých životních situací. Součástí projektu budou i stejně tematicky zaměřené besedy pro veřejnost. Během projektu bude aktualizovaná loňská příručka Obezřetnost se vyplácí, která bude v rámci Plzeňského kraje distribuována zdarma.
Projekt „Obezřetnost se vyplácí“ je podpořen v rámci dotačního řízení Ministerstva vnitra a dále z prostředků Plzeňského kraje.

Kontaktní osoba projektu
Petra Šmídlová – tel.: 777 782 085, email: petra.smidlova@clovekvtisni.cz

Přihláška
Popis akreditovaných kurzů

Autor: