Naučíme seniory, jak se bránit šmejdům

Publikováno: 28. 6. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Naučíme seniory, jak se bránit šmejdům
© Foto:

Během své práce se lidé z organizace Člověk v tísni, o.p.s. stále častěji setkávají se zneužíváním a manipulací seniorů. Ať už se jedná o tzv. předváděcí akce, kde čelí predátorskému nátlaku prodejců, či různé formy pochybného podomního prodeje. Pokud tlaku podlehnou, roztočí se dluhová spirála, ze které se bez pomoci nedostanou. Pracovníci bílinské pobočky organizace Člověk v tísni, o. p. s. proto vytvořili seminář, který seniory před těmito praktikami varuje a vysvětluje, jak snadno se mohou dostat do dluhové pasti.

Pilotní seminář proběhl v Domě s pečovatelskou službou a v Klubu důchodců Dubí. Na počátku setkání byl přítomným puštěn spot o předváděcích akcích. Poté proběhla emotivní diskuze o předváděcích akcích, kdy většina zúčastněných vyprávěla o svých vlastních zkušenostech.  Hodně přítomných seniorů totiž tyto akce v minulosti navštívilo a nějaký ten hrnec, pánev či velmi „výkonný“ vysavač vlastní. Často tak popisovali nepřátelské praktiky, které vůči nim prodejci zaujali.

Druhá část semináře byla zaměřena na podomní prodejce nabízející nejrůznější produkty, dodavatele energií či telefonních operátory. „Právě těmito obchodníky jsou, podle našich zkušeností senioři nejvíce ohrožení. Tito obchodníci často nabízejí nevýhodné půjčky, zatajují důležité informace, využívají nátlak a „příjemným“ manipulativním vystupováním zakrývají podvodné a nemorální praktiky. Nejvíce ohroženou skupinou jsou však staří lidé, kteří se nechají lehce ovlivnit. Je proto nutné, aby si uvědomili rizika, která jim hrozí a prohlédli nekalé praktiky,“ říká Petr Mati z organizace Člověk v tísni.

V závěru se senioři dozvěděli, jak se nejlépe proti takovýmto prodejcům bránit, jak se mají zachovat při nátlaku. Byly jim také předány užitečné rady co dělat, když je již smlouva podepsaná. „Znát svá práva a umět se bránit bylo hlavním posláním těchto seminářů,“ dodává Mati.

Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Bílina, poskytuje službu dluhového poradenství v projektu „preventivní, motivační a podpůrné programy sociálního integrace v Bílině“, který je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Dluhoví poradci poskytují finanční a dluhové poradenství lidem, kteří se s dluhy potýkají. Mimo jiné také pořádají semináře o dluzích, které mají preventivní charakter.

Pokud budete mít o dluhový seminář zájem nebo se budete chtít s dluhovým poradcem poradit, je možné kontaktovat Terezu Hrdinkovou na telefonním čísle 777 787 969 nebo Petra Matiho na telefonním čísle 777 787 372.

 


Autor: Hrdinková, Mati, Hajna