“Nejlepší den v práci byl ten, kdy jsem se pracovně vrátil do vesnice mého dětství”🍃

Publikováno: 18. 8. 2022 Doba čtení: 2 minuty
“Nejlepší den v práci byl ten, kdy jsem se pracovně vrátil do vesnice mého dětství”🍃
© Foto: PIN

Náš tým v Angole pracuje v centrálních provinciích země – Bié a Huambo, které se stále vypořádávají s dopady občanské války. Člověk v tísni působí zároveň v suchem zasažených provinciích Huíla a Namibe a v chudých předměstích hlavního města Luandy.

Člověk v tísni se v Angole zaměřil na podporu farmářských komunit a domácností, na zlepšení přístupu k pitné vodě a správné sanitaci. V rámci naších projektů cílíme i na boj s podvýživou, správnou výživou a boj s infekčními průjmy. 

Stavíme toalety, čistíme okolí vesnic, snažíme se zajistit potravinovou stabilitu jednotlivých rodin a informujeme obyvatele o nemocech a prevenci s pomocí zdravotních asistentů. 

Jedním z těchto terénních pracovníků je původně i Mauricio Kapenda, který dříve pracoval pro angolský Institut zdraví a od roku 2018 působí v týmu Člověka v tísni. “Práci v humanitární organizaci jsem si nevybral, tato práce si vybrala mě. Vždycky jsem chtěl pomáhat lidem," říká.

“Dnes se dívám na věci v globálním měřítku.”

Mauricio se snaží vykonávat svou práci svědomitě, a jako projektový asistent má na starost, aby pomoc ČvT byla efektivní. Součástí jeho práce je také kontakt s místními komunitami, což nebývá vždy jednoduché. Je důležité, aby místní obyvatelé rozuměli průběhu celého projektu, byli obeznámeni se všemi aktivitami a sami se chtěli projektu zúčastnit. Mauricio dodává: “Největší radost mám, když vidím, že projekt má hladký průběh a lidé jsou spokojení.”

Mauricio je rád, že pracuje v týmu plném zkušených kolegu, kteří s ním sdílejí své zkušenosti a díky tomu se i on může rozvíjet. “Dnes se dívám na věci v globálním měřítku,” dodává, když vypráví, co všechno zažil během práce pro Člověka v tísni. 


Autor: Hwimma Rodrigues Mavinga

Související články