Není nám VOLNÝ dětí čas VOLNÝ

Publikováno: 19. 12. 2011 Doba čtení: 2 minuty
©

Ústí nad Labem, 16. 12. 2011 - Místní pobočka organizace Člověk v tísni, o. p. s. zrealizovala v roce 2011 projekt s názvem „Není nám VOLNÝ dětí čas VOLNÝ". Tento projekt byl podpořen Nadací pro rozvoj občanské společnosti v rámci projektu Pomozte dětem! Jeho hlavním cílem bylo rozšířit pro děti z ústeckých sociálně vyloučených lokalit možnosti k plnohodnotnému trávení volného času, nabídnout jim dobrou alternativu k neproduktivnímu a ohrožujícímu trávení volného času na ulici.

Pracovníci zařízení během roku podporovali děti při získávání a posilování osobních kompetencí, jako je dodržování daných pravidel, prosazování a obhajování svých názorů ve skupině či respektování ostatních. V průběhu projektu byly děti motivovány k vlastní odpovědnosti.

Pracovníci organizace se zaměřili především na děti, které:

  • zažívají nepříznivé sociální situace
  • jsou ve věkové skupině od 6 do 26 let
  • dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času a svým životním stylem ohrožují samy sebe či své okolí
  • pochází z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí
  • jsou izolované od okolního světa, díky čemuž se zvyšuje nebezpečí výskytu sociálně-patologických jevů jako je páchání pouliční kriminality, závislosti atd.

„V rámci projektu jsme pracovali s dětmi především z lokalit Krásné Březno,Neštěmice, Mojžíř a Předlice. Děti měly samy možnost projekt ovlivnit. Učily se tak vzájemně komunikovat, naslouchat si a shodnout se na tom, co by chtěly v klubu dělat a co k tomu potřebují. Naprostá většina z nich zažila vůbec poprvé zkušenost, že se s jejich hlasem počítá, že je důležitý, že jejich přání a názor někoho zajímá," říká Alena Malátová.

Projekt „Není nám VOLNÝ dětí čas VOLNÝ" byl realizován v ústeckém nízkoprahovém klubu Nový svět, který se nachází v městském obvodě Neštěmice a poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Cílem činnosti klubu je zlepšit kvalitu jejich života předcházením či snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci klubu působí celkem 3 sociální pracovníci a cca 5 dlouhodobých dobrovolníků.

 

 

 

 

 

Autor: Alena Malátová, ředitelka Nízkoprahového klubu Nový svět