Nevhodné chování je naučené, dá se odnaučit!

Publikováno: 15. 11. 2023 Doba čtení: 4 minuty
Nevhodné chování je naučené, dá se odnaučit!
© Foto: www.pickpik.com

„Rodičovství je nejtěžší práce, kterou kdy každý z nás v životě má, a zároveň je to práce, na kterou jsme nejméně připraveni,“ říká zakladatel Triple P, klinický psycholog, profesor Matt Sanders.

 Pracovnice sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi v Ústí nad Labem začínají nabízet evidence based program Triple P. Program pomáhá rodičům zlepšit jejich dovednosti a vybudovat pozitivní vztahy se svými dětmi. Rodič díky programu má možnost zlepšit s dítětem svůj vztah a nabízí mu získat praktické rady při výchově dítěte. Během programu si rodič zkouší postupy a nácviky, jak předcházet nevhodnému chování dítěte a případně takové chování zastavit. Jednou z lektorek je Veronika Kudrnová, která odpovídá na několik otázek.

Co si mám představit pod zkratkou Triple P?

 Zkratka Triple P – je z anglického názvu Positive Parenting Program – což v češtině znamená – Pozitivní rodičovství. Program byl vytvořen v Austrálii a nyní je zaveden v dalších 37 zemích. Je to jeden z nejúčinnějších rodičovských programů na světě. Jsem ráda, že jsme součástí tohoto programu.

Co bylo motivem stát se lektorkou programu Triple P?

 Už název Pozitivní rodičovství mě velice lákalo. Program podporuje rodičovské dovednosti, omezuje trestání dětí ve výchově, rozšiřuje komunikační dovednosti a překonává pocity nejistoty a bezradnosti v oblasti výchovy dítěte. Je to jiný styl výchovy a liší se od naší běžně zavedené výchovy, která je většinou převzatá od našich rodičů. Tento program je založen pro všechny rodiny s dětmi do 12 let.


Co to obnáší být lektorem?

 V říjnu 2023 jsem absolvovala odborné školení lektorů, které realizovalo Ministerstvo zdravotnictví v Praze. Školení probíhalo v anglickém jazyce s překladatelkou. Nyní mě čeká akreditace, na kterou se připravuji. Po akreditaci mohu začít oslovovat rodiče, ze kterých pak vytvořím skupiny. V každé skupině může být 12 osob.

Školení bylo obohaceno praktickými ukázkami, kde jsme si mohli rovnou vyzkoušet různé strategie Triple P a měli jsme možnost si natrénovat nácviky, které se rodiče učí v rámci programu.

Jak se lze do programu dostat?

 Do bezplatného programu Triple P se může přihlásit každý rodič sám, který cítí problém ve výchově svého dítěte nebo se cítí nejistý. Informace o programu budou zveřejněny na sociálních sítích a webových stránkách naší organizace. Tento program chci představit kurátorům pro mládež, základním školám, OSPODU a dalším institucím. Dále mne mohou rodiče zastihnout na mém telefonním čísle 777 367 872.

Můžeš mi přiblížit, co si představit pod pojmy zlepšit s dítětem vztah, zlepšit dovednosti rodičů?

 Cílem je podpořit rodiče v tom, aby dokázal doma nastavit láskyplné vztahy a uměl se vyrovnat s nejrůznějšími výchovnými problémy. Rodič si nastaví své hranice a využívá strategie programu TRIPLE P. Zároveň je velice důležité, aby se rodič staral i o sebe a měl čas sám na sebe. Pokud je rodič spokojený, je to vidět i na lepším vztahu ke svému dítěti. Pokud jsou lepší vztahy v rodině, je snadnější výchova. Doma ubyde konfliktů a neporozumění a dětem se bude dobře dařit.

Jak program probíhá?

 Jedná se o skupinová setkání, časově je přizpůsobeno možnostem rodičů, na setkání mohou přijít i s dětmi, pokud nemají zajištěné hlídání. Schůzky budou probíhat v naší kanceláři v centru města (adresa je Prokopa Diviše 5). Celkem se budu s rodiči potkávat 8 týdnů. 4 setkání jsou skupinová sezení s rodiči jednou za týden. Každé sezení má konkrétní téma a vedle pracovních sešitů využíváme výuková videa, sezení trvá 2 hodiny. Pak se během tří týdnů s rodiči budu setkávat individuálně a budeme se bavit o tom, jak fungují jejich nastavené strategie. Poslední setkání je opět společné, slouží k diskuzi o programu, co komu program dal, co se naučil, co si odnáší do své rodiny.

Co by si z programu měli rodiče odnést?

 Rodič by si měl odnést praktické výchovné strategie, jak zvládat nevhodné chování dítěte. Vybere si, na čem chce pracovat a nastaví si cíle. Následně si nastaví, co by se v rodině mělo změnit. Jak děti správně chválit a oceňovat, jak si správně nastavit hranice u dětí, jak pracovat a předcházet nežádoucímu chování u dětí.

 Rodič si v rámci programu má možnost nacvičit různé metody a naučit se, jak těmto situacím předcházet. Naučí se, jak s dětmi lépe vycházet a jak s dětmi trávit čas, povídat si s nimi a správně je oceňovat a chválit.

Jaké jsou tvé první dojmy?

 Máme v plánu otevřít první skupinu po splnění akreditace během listopadu a na jaře roku 2024 další skupinu. Těším se na rodiče a jejich děti. Budu součástí pozitivních změn v rodinách. Tyto rady a metody TRIPLE P jsou přenositelné do každé domácnosti a mám v plánu je vnést do běžné práce s rodinami.

S Veronikou si o programu Triple P povídala Radka Kunešová.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi byla v roce 2023 podpořena Statutárním městem Ústí nad Labem.

Autor: Veronika Kudrnová a Radka Kunešová, pracovnice SAS

Související články