Nízkoprahový klub Nový svět - Advent 2009

Publikováno: 5. 1. 2010 Doba čtení: 3 minuty
Nízkoprahový klub Nový svět - Advent 2009
©

Prosinec byl v NK plný zajímavých akcí.  9.12. jsme uspořádali bubnovací workshop pod vedením profesionálního bubeníka z kapely Sporto. Děti, které jakoby se narodily s paličkami v ruce, vyšvihly pár songů a překvapily svým talentem a smyslem pro rytmus. Workshop byl pro děti takovým velkým předvánočním dárkem, na který si určitě i v příštím roce rády vzpomenou.

Během týdne si děti napekly i vánoční cukroví, mnoho z nich se k této činnosti dostalo poprvé, a tak si to náramně užily a zároveň si i pochutnaly.

 Na závěr týdne čekalo na děti hned několik divadelních představení v činoherním studiu nazvané Labská královna. Jednalo se o odpolední představení složené ze 4 pohádek: loutková, animovaná, dětská, pohádka souboru činoherního studia. Každá z nich měla své příznivce a každá udělala dětem velkou radost.

V prosinci se také děti pustily do výzdoby klubu, tak se na zdech a v oknech objevilo spousta obrázků mikulášů, čertů, andělů a dalších s vánoční a zimní tématikou.

Poslední týden ještě děti navštívily hvězdárnu a rozhlednu v Teplicích. Krom pozorování hvězd bylo pro děti zážitkem i procházka zasněženým městem a cesta vlakem.

15. 12. vystoupily děti na vánočním večírku pořádném sociálně ekonomickou fakultou. Na začátku se uvedly bubnováním na bongo. Pak zazpívaly pár oblíbených písniček, k nimž přidaly i koledy, které si s nimi s chutí zazpívali i studenti FSE. Na závěr chlapci předvedli svou breakovou a dívky hiphopovou sestavu. Z celého vystoupení měli studenti i děti z NK velkou radost. Jelikož je v objektu, kde se večírek konal, lezecká stěna, bylo pro účinkující velkým zážitkem možnost „zalézt si".

Na konci týdne jsme se s dětmi rozloučily před svátky a popřáli jim vše nejlepší do nového roku.

Další zprávy z Ústí nad Labem:

4.12. uspořádala pobočka Společnosti Člověk v tísni, o.p.s. v Ústí nad Labem ve spolupráci s Mgr. Lenkou Hlavičkovou (mj. vedoucí mezinárodního workcampu v Komunitním centru Matiční v roce 2002 http://www.ekoserver.cz/index.php/write/clanek/142/a bloggerkou http://hlavickova.blog.respekt.cz/c/96217/V-Usti-neonacisty-nechceme-Ale-cikany-taky-ne-natoz-ve-skolach.html) odbornou asistentkou Katedry sociální práce Fakulty sociálně ekonomické tříhodinový seminář pro 30 studentů o aktivitách Programů sociální integrace,  problematice sociálního vyloučení, „pravicového" extremismu apod. Seminář provázely dlouhé a živé debaty, někteří ze studentů i projevili zájem o zapojení se do aktivit pobočky, resp. do doučování v rodinách a lektorování na ZŠ a SŠ v rámci projektu „Dej si práci, poznat naci". Vítejte v týmu.

Chce to práci, poznat NACI... - semináře na školách

Projekt realizovaný ústeckou pobočkou společnosti Člověk v tísni reaguje na současnou situaci vzrůstajícího sebevědomí extremistických seskupení a jednotlivců, jejichž hlavním programem je vyvolávání nenávisti vůči různým menšinovým skupinám proudu ve společnosti. Tyto „nenávistné" subjekty přitom využívají několika faktorů - snížené schopnosti veřejné správy regulovat jejich veřejné projevy, předsudků veřejnosti vůči menšinám, mizivé občanské angažovanosti proti extremistickým aktivitám, postupující frustrace v souvislosti s ekonomickou recesí, populistického vábení a neinformovanosti některých mainstreamových politiků, strachu jak příslušníků napadaných menšin tak většinové společnosti, nedostatečného informování o hrozbách neonacismu na školách.

V rámci projektu budou vyškoleni lektoři seminářů zaměřených na problematiku pravicového extremismu cíleně pro žáky základních škol a středoškolské studenty v Ústí nad Labem a dalších městech Ústeckého kraje. Semináře budou vedeny interaktivní formou s využitím metodických materiálů „Dovedu to pochopit - Hrozby neonacismu" (ke stažení: http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_71.pdf ). Do června 2010 se uskuteční celkem 40 seminářů na ZŠ, SŠ a SOU, při kterých bude s tématem neonacismu seznámeno přibližně 1200 dětí a mladých lidí. Cílem seminářů nebude vštěpovat účastníkům, kteří se potýkají rovněž se svými vlastními předsudky a myšlenkovými schématy, názory jednotlivých lektorů, ale dodat jim dostatek informací o celé problematice, na jejichž základě by si mohli utvořit vlastní názor na pravicově extremistickou scénu i případně obhájit to, jak se k ní staví.

V případě zájmu o realizaci semináře mohou pracovníci jednotlivých škol kontaktovat koordinátora projektu Jakuba Michala - email: jakub.michal@clovekvtisni.cz.

Projekt je realizován v partnerství s Drážďanskou organizací pokuBi - Landesarbeitsgemeinschaft politisch-kulturelle Bildung Sachsen e.V, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání široké občanské společnosti v Sasku v oblasti pravicového extremismu. Realizaci projektu finančně podpořil Česko - německý fond budoucnosti (www.fondbudoucnosti.cz )

 

            

 

 

Autor: