Nízkoprahový klub Nový svět – březen/duben 2010

Publikováno: 3. 5. 2010 Doba čtení: 3 minuty
Nízkoprahový klub Nový svět – březen/duben 2010
© Foto:

Největší motivací pro děti je prezentace toho, co se naučily. A to nejen před dalšími dětmi v klubu, ale zejména na veřejnosti mimo NK Nový svět, mimo lokalitu. Abychom ocenili jejich vynaložené úsilí a zřetelný pokrok, snažíme se jim taková vystoupení zprostředkovat. S organizátory Přehlídky pohybových skladeb katedry tělesné výchovy UJEP jsme domluvili vystoupení breakové a hiphopové skupiny v rámci této akce.

Děti se na vystoupení velmi těšily, pilně a zodpovědně se na ně připravovaly. Dlouho se nedokázaly domluvit na názvu skupin. S vidinou blížícího se termínu byla ale jejich domluva najednou možná a rychlá: breaková skupina-Big boys, hiphopová skupina–Big girls. Pro jednotný vizuální efekt ještě zbývalo, aby si kluci ve výtvarné dílně upravili trička s nápisy skupiny.


Březen

Kromě každodenních aktivit v NK Nový svět velmi dobře fungují dílny s dobrovolníky a pravidelné zkoušky kapely a tanečních skupin. Vnímáme jako důležité, že se děti naučily dodržovat a respektovat domluvené termíny. Tyto aktivity děti velmi baví, v zájmu zdárného výsledku je nutná vzájemná kooperace, komunikace, děti se učí potřebným sociálním dovednostem nenásilnou a přirozenou formou.

V rámci dílen se děti zaměřily zejména na výzdobu klubu, osvojily si různé výtvarné techniky, jejich dílka byla často velmi zajímavá a podařená. Společné téma prací bylo samozřejmě jaro a velikonoční svátky. S příchodem pěkného počasí se již mohlo více aktivit přesunout ven. Tomu předcházel společný úklid prostranství před klubem a jeho blízkém okolí. Všechny děti se do práce zapojily s velkým nasazením a plnily pytle odpadky, které sem bohužel průběžně dovážejí také občané z jiných částí města.


Duben

Děti úspěšně absolvovaly připravované vystoupení na Přehlídce pohybových skladeb (viz výše) před cca 200 studenty a profesory univerzity. Sklidily velký aplaus a měly možnost si po dlouhé době zažít pocit úspěchu. Zpět do lokality se vracely s podpořeným sebevědomím a zkušeností, že chtějí-li něco dokázat, je potřeba pro to něco udělat. Zároveň musely trochu přehodnotit svůj vžitý názor, že „nic nemá cenu, stejně je všechno jedno, nikdy nic nezvládnu, neumim nic“.

Povzbuzeni úspěchem zopakovali kluci z Big Boys svou breakovou sestavu v multifunkčním prostoru klubu Mumie, kde proběhlo setkání pracovníků ústecké pobočky ČvT, zapojených dobrovolníků a spolupracovníků. Zároveň se ozývají pracovníci z dalších neziskových organizací a univerzity s nabídkami možnosti vystoupit na jimi pořádaných akcích.

Máme také radost, že v NK zkouší další kapela, jejíž vznik iniciovali sami klienti ve věku 18 až 22 let, kteří jsou značně ohroženi výskytem sociálně patologických jevů. V této věkové skupině je zájem o jakékoli nabízené aktivity spíše sporadický.

Proběhlo vyhlášení nejpilnějších dětí, které si do klubu chodí dělat úkoly nebo se připravují na vyučování. Vzhledem ke skutečnosti, že nejpilnější byla tentokrát samá děvčata, za odměnu si skvěle užila společně s pracovnicemi NK „dámskou jízdu“ – líčení, česání, povídání si o životě.

Konec dubna se nesl v duchu příprav na pálení čarodějnic – výzdoba oken, prostor klubu, výroba masek, hudebních nástrojů a toho nejdůležitějšího-čarodějnice. Závěrečnou informací pro vás od nás je, že letošní pálení čarodějnic se vydařilo, táboráku, „bongování“ a všeobecného veselí se zúčastnilo přibližně 55 klientů NK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magda Novotná, Alena Malátová, pracovnice a ředitelka NZDM