Nízkoprahový klub Nový svět - květen 2010

Publikováno: 14. 6. 2010 Doba čtení: 3 minuty
Nízkoprahový klub Nový svět - květen 2010
©

Nejoblíbenější aktivitou uvnitř NK se stal již druhý bubnovací workshop pod vedením profesionálního bubeníka, na který se děti těšily již od prosince, kdy workshop proběhl poprvé. Workshop byl zaměřen na motivaci klientů k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času. Jeho součástí byla živá beseda na téma: „Možná rizika ohrožení klientů sociálně patologickými jevy při neproduktivním trávení času na ulici“.

Kluci se dočkali velké pochvaly a ocenění za zlepšené výkony. Aby ne! Vždyť půl roku bubnovali na cokoli, co našli, např. na staré krabice a kýble pohozené u popelnice, na židle, stoly atd. Byli překvapeni, když jim bubeník Jakub řekl, že přesně takhle sám začínal, že k počátečnímu bubnování opravdu není zapotřebí špičkové bicí soupravy, jak si oni sami často myslí. Bubeník vytipoval několik chlapců, kteří mají dle jeho mínění největší nadání a smysl pro rytmus. Tyto chlapce chceme v jejich snažení podpořit a budou mít možnost pravidelně cvičit na opravdových bubnech, což je pro ně samozřejmě velká motivace k dalšímu pravidelnému zkoušení a rozvoji jejich talentu.

Podobné workshopy jsou pro děti velmi zábavným a přínosným zpestřením pravidelných aktivit klubu. Proto jsme uvítali, když si naši dobrovolníci společně podali grantový projekt Make a connection, který umožňuje realizovat jejich plány na pomoc druhým. Součástí podpořeného projektu jsou různé volnočasové aktivity, vzdělávací semináře, workshopy a rukodělné dílny, při nichž se děti zábavnou formou naučí různým dovednostem. Projekt bude realizován od června do prosince 2010.

Další součástí projektu jsou poznávací výlety. Děti, docházející k nám, jsou z těch nejchudších rodin, které nemají možnosti ani prostředky na zajištění výletů, táborů a jiných zážitkových akcí pro své děti, které by jim alespoň na chvíli dovolily zapomenout na jejich nelehkou životní situaci. Tím, že děti budou trávit čas mimo své „přirozené“ prostředí novými aktivitami s novými lidmi, získají představu o možnostech, jak jinak trávit svůj volný čas, rozšíří se jim obzory o nové zážitky. Díky projektu dostanou i ony šanci zažít něco odlišného od jejich každodenní reality, poznat své kamarády i v jiných situacích, než při bloumání po ulicích, zažít radost a bezstarostné chvíle, poznají nové lidi, nové věci, které by jim jejich rodinné zázemí bohužel většinou nemohlo zprostředkovat.

V rámci pravidelného setkávání s klienty se věnujeme společnému plánování aktivit, děti tak dostávají prostor k vyjádření svých přání, mohou zároveň sdělit, co se jim nelíbí, co by případně chtěly jinak. Učí se tak, že jejich názor je pro nás důležitý, že má svou váhu. Zároveň se učí své názory formulovat, obhajovat, vzájemně spolu komunikovat, vyjednávat.

Přestože nám počasí v květnu příliš nepřálo, využili jsme alespoň několika hezkých slunečných dnů a směřovali jsme co nejvíc aktivit ven. Jelikož je většina dětí, navštěvujících NK, sportovně nadaná, s nadšením uvítaly možnost uspořádat si fotbalový a florbalový turnaj a zahrát si vybíjenou. Ti, kteří nesoutěžili ani nefandili, využili možnosti vypůjčit si švihadla, gumy, obruče, diabola, ostatní se rozhodli zkrášlit okolí hřiště křídovými malůvkami.

 

Veselým ukončením měsíce byla oslava Dne dětí. Sluníčko nám přálo a děti si užily odpoledne plné her, vědomostních soutěží, závodů na rychlost či přesnost. Na závodních stanovištích venku i v prostorách klubu sbíraly body, za které pak byly odměněny sladkostmi. Do realizace pohodového odpoledne se s vervou a plným nasazením zapojili i naši starší klienti. Nejen, že nám opravdu pomohli, ale bylo fajn sledovat, jak kluci, kteří si sami chodili dělat do klubu úkoly, hrát si, bavit se, najednou dospěli a dokážou se věnovat a připravit hezké chvíle jejich následovníkům, malým kamarádům, prostě dalšímu budoucímu „dorostu“.:-)

 

 

 

 

 

 

Autor: Alena Malátová, ředitelka NZDM