Nízkoprahový klub Nový svět - na sklonku roku 2011

Publikováno: 21. 12. 2011 Doba čtení: 4 minuty
Nízkoprahový klub Nový svět - na sklonku roku 2011
©

Co jsme „páchali“ od října do prosince v Nízkoprahovém klubu Nový svět? Nuže stále tančíme, kreslíme a malujeme, tvoříme, pečeme, muzicírujeme, učíme se, sportujeme, hrajeme si, přeme se a zlobíme a pak zase usmiřujeme. Žijeme, jak se dá.

 

Opět se tančí v rytmu čardáše, rapuje v garáži, zkouší se nové sestavy v krásně zvonivých orientálních šátcích, vznikly 2 nové kapely, kde si mohou kluci vyzkoušet, jak jim to spolu ladí i neladí a kromě bicích, které všichni bravurně zvládají, se postupně seznamují i s hrou na jiné nástroje. Je to dřina, ale hlavně je to zábava. Kluci se prohánějí po dvoře s florbalkami a góly padají jedna radost. To vše se děje samozřejmě i s přispěním dobrovolníků, kteří k nám pravidelně docházejí.

Své nabyté dovednosti měly děti i letos možnost předvést na kulturním festivalu ROTAHUFEST a řádně si zasoutěžit s dalšími soubory. Tentokrát jsme cenu nepřivezli, snad příště bude více štěstí.

S příznivci fotbalu jsme se vydali do bílinského nízkoprahu, kde proběhl fotbalový turnaj NK Nový svět versus NK Bílina, po kterém následoval malý odpolední „mejdan“.

Na přání dětí jsme společně s nimi zorganizovali pěveckou soutěž „NK má talent“. Účast byla hojná, klub přímo praskal ve švech, sedělo se na oknech, stolech i na zemi, prostě tam kde byl kousek místa, ale hlavně se s vervou zpívalo. Moderátoři byli vtipní, porota přísná a ceny symbolické.

Velký ohlas měla účast na SLAM POETRY v Praze, kde měly děti možnost reagovat na problémy světa kolem nich pro ně atraktivní formou přednesu vlastního autorského textu s beatboxovým doprovodem.

V rámci výtvarného workshopu děti vyzdobily nově vymalované prostory klubu, a tak se z chodby stal rázem mořský svět plný různých druhy ryb a mořských potvor a podkroví zase zdobí barevné taneční siluety.

Prosinec se samozřejmě odehrává v duchu příprav na svátky. V rámci pravidelných aktivit pečeme a zdobíme cukroví a perníky s vánočními motivy, v klubovně již stojí stromeček ozdobený výtvory, se kterými jsme si vyhráli na výtvarné dílně a na řadu přijde i nějaká ta koleda.

Před svátky nás čeká ještě poslední akce, která je určená pro ty, kteří pilně docházejí do klubu na domácí úkoly, a to pohádka O žabákovi, kterou uvede Činoherní studio v Ústí nad Labem.

Po celý rok 2011 byl v Nízkoprahovém klubu Nový svět realizován projekt Není nám volný čas dětí volný, který byl podpořen Nadací pro rozvoj občanské společnosti (NROS) v  rámci projektu Pomozte dětem! Za důležitou považujeme skutečnost, že projekt samotný byl připravován ve spolupráci s dětmi. Ony samy tak měly možnost projekt ovlivnit. Učily se spolu vzájemně komunikovat, naslouchat si a shodnout se na tom, jakým aktivitám by se chtěly v klubu věnovat a co k jejich realizaci nejvíce potřebují. Někteří z našich klientů nyní absolvují praktickou přípravu na budoucí dobrovolnickou práci. Věříme, že jim jejich počáteční elán vydrží.

Celoročně tak díky NROS fungovala klubovna, kam se mohlo pořídit mnoho nových her, stavebnic, didaktických pomůcek, knih. K nabídce tradičních oblíbených aktivit patří tanec, projekt děvčatům umožnil pořízení nového oblečení – v krásných sukních se to tančí ještě líp, zanedbatelný není ani lepší pocit a větší sebevědomí při vystoupeních na veřejnosti, kdy se samozřejmě děvčata chtějí líbit a je pro ně důležité, jak vypadají. Další dlouhodobě fungující a pro malé i velké kluky úžasnou aktivitou je kapela. Všichni s obrovskou radostí přivítali nákup nových nástrojů, na jejichž výběru se sami podíleli. Okamžitě a s velkým nadšením a nasazením začaly fungovat kapely dokonce hned dvě, složené z menších kluků. Mezi pohybově nadanými dětmi se velké oblibě těší různé sportovní aktivity, takže pořízení míčů, florbalových hokejek, stolu na ping pong a mnoha dalších sportovních pomůcek bylo dobrou volbou a všechny tyto věci byly dětmi každodenně využívány a velmi přispěly ke zdravé náplni volného času. Nabídka kreativních a rukodělných činností v tvořivých dílnách značně přispěla k realizaci, obohacení, příjemnému odreagování a odpoutání dětí od každodenní mnohdy nelehké reality. Samy si svými obrázky a výtvory vyzdobily prostory klubu a zažívají pocit radosti, že i ony samy přispěly k zútulnění a hezčímu prostředí „svého“ klubu.

Naše činnost byla podpořena díky projektu Pomozte dětem! A my jsme si naprosto jisti, že smysl a cíl projektu byl naplněn v optimální míře. I díky němu patřily chvíle v klubu k těm bezesporu šťastnějším v jejich životech.

Jsme živý celek a některé věci se nedaří hned napoprvé, některé vůbec, ale je na nás, abychom to znovu a znovu zkoušeli. Musíme se učit si vzájemně naslouchat a předcházet zbytečným nedorozuměním. Nechceme tvrdit, že jsme pro naše děti spása, budou jistě žít i bez nás, ale jde o to jak, a proto jsme tady.

Přejeme Vám i našim dětem příjemné svátky a těšíme se naviděnou v roce 2012.

 

 

 

 

 

 

Autor: Alena Malátová, ředitelka Nízkoprahového klubu Nový svět