Nová tvář klubu Šance v Jáchymově

Publikováno: 11. 3. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Nová tvář klubu Šance v Jáchymově
©

Již od roku 2012 provozuje ve městě Jáchymov naše organizace Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Sokolov Klub pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku od 6 do 26 let. Hlavním posláním klubu je podpora volnočasových aktivit a posílení prevence sociálně patologických jevů, jako jsou drogové závislosti, prostituce nebo vandalismus. Celková činnost funguje na principech nízkoprahového centra a děti i mládež zde mají k dispozici bezpečný prostor, kde můžou bezplatnětrávit svůj volný čas.

Za poslední dva roky jsme v rámci klubu realizovali několik projektů a zájmových či kulturních aktivit, mezi něž patří např. „Lesní maratón“, veřejná sbírka s názvem „Tancuj a vykrúcaj!“, taneční kroužek „Gangsters“, projekt „Inspiration: Sachsen“ nebo projekt „Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby“. Dále také projekt zaměřený na prevenci kriminality „Můj čas, můj život!“, ve kterém se děti a mládež podíleli na přípravě a organizaci vlastních kulturních a volnočasových akcí, jako byla např. „Dětská diskotéka“, „Maškarní podvečer“ nebo „Letní kino“.

Nyní jsme se rozhodli dát klubu novou tvář a ve spolupráci s dobrovolníky jsme jej pojmenovali Klub „Šance“, jako příležitost k rozvoji talentu, kreativity a smyslu volného času dětí a mládeže ve městě Jáchymov. Ovšem naším záměrem je nabídnout tento prostor všem obyvatelům města v zájmu motivace, iniciativy a občanské sounáležitosti při realizaci jejich vlastních nápadů a aktivit. 

Klub „Šance“ se nachází v Mincovní ulici č. p. 681 v objektu Českobratrské církve evangelické. Provozní doba je vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 13:00 do 17:00 hodin. V rámci jednotlivých aktivit je však časově flexibilní a prostor může být poskytnut po dohodě i mimo tyto dny a hodiny. K dispozici máme šest počítačů s připojením na internet, dále zvukovou aparaturu (mikrofony, reprobedny a mixážní pult), hudební nástroje, výtvarné potřeby, stolní fotbal, ping pong, deskové hry a sportovní nebo vzdělávací pomůcky.

Autor: Alexandra Farkalinová, terénní sociální pracovnice