Novela insolvenčního zákona přináší naději

Publikováno: 7. 5. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Novela insolvenčního zákona přináší naději
© Mgr. Natálie Lisová

Následujícím příběhem bych Vám chtěla přiblížit, jakým způsobem mohou legislativní změny pozitivně ovlivnit životní situace lidí, kteří se dostali do dluhové pasti. 

Ještě před 1. 6. 2019 museli ti, kteří žádali soud o oddlužení, na počátku prokázat, že za 5 let vrátí svým nezajištěným věřitelům minimálně 30 % celkového dluhu. Novelou insolvenčního zákona se tato 30% hranice dostává až na samotný konec procesu oddlužení. Proto je vstup do něj nyní umožněn i těm, kteří počáteční podmínku před novelou splnit nemohli. Kromě celé řady dalších změn novela přinesla variantu tříletého oddlužení pro zranitelné skupiny osob, mezi které patří i starobní důchodci.

S klientem jsem začala spolupracovat v létě roku 2018. Ještě před tím s podporou Člověka v tísni, o.p.s. usiloval o zastavení několika exekučních řízení, která proti němu byla vedena, a to z důvodu své nemajetnosti. Z exekucí se podařilo zastavit jen jednu, ostatní z nich donedávna probíhaly dál.

Klientovi jsem ze začátku poskytovala podporu při orientaci v dokumentech, které mu byly zasílány exekutory a různými úřady. Někdy nerozuměl jejich obsahu, jindy se jen potřeboval ujistit, že informace správně pochopil. Současně se mne stále ptal, jestli má vůbec nějakou naději na zaplacení svých dluhů a na klidné stáří, kdy se už nebude muset obávat neočekávané návštěvy exekutora. Nejtěžší pro něj byla právě nejistota, kterou v souvislosti s exekučními řízeními prožíval. Aktivně se také zajímal o to, co může pro změnu své životní situace udělat ještě i sám.

O oddlužení jsme hovořili už na začátku, avšak klient nemohl jednoznačně prokázat, že věřitelům vrátí zmíněných 30%, jak požadoval zákon před 1. 6. 2019. Navíc nezbytně potřeboval, aby mu z důchodu v případě srážek do oddlužení zůstával takový příjem, ze kterého bude schopen platit s jistotou všechny nutné výdaje jako bydlení, jídlo, léky a další náklady.

Do dluhové pasti se klient dostal kvůli ztrátě příjmu, kdy se mu v zaměstnání změnily podmínky a on byl v roce 2008 propuštěn. Splácel hypotéku a další půjčky. Pozdější rozchod s partnerkou, která ho podporovala mimo jiné i finančně, způsobil, že se situace ještě prohloubila. Dluhy začaly být vymáhány cestou exekuce. Klient v té době pracoval jen příležitostně, trvalou práci se mu dlouhodobě nedařilo najít, narůstaly zdravotní obtíže a byla mu přiznána invalidita prvního stupně. V roce 2018 nastoupil do starobního důchodu. Exekuční srážky nejprve ze mzdy a později z důchodu probíhaly několik let, v žádném případě nenaznačovaly brzké umoření dluhů.

Začátkem roku 2019, před účinností novely insolvenčního zákona, jsme s klientem zahájili přípravy k podání návrhu na povolení oddlužení. Ukázalo se totiž, že novela má vstup do oddlužení usnadnit více lidem a klient její nové podmínky zcela jasně splňoval. Výsledkem několikaměsíční přípravy se stal komplexní přehled o jeho dluzích a taktéž o jeho sociální a majetkové situaci. Stabilní bydlení poskytované další neziskovou organizací a dobré rodinné zázemí je pro něj velkou výhodou v situaci, kdy mu po celou dobu oddlužení budou vypláceny přibližně dvě třetiny ze starobního důchodu, zbývající třetina je určena věřitelům. S klientem jsme pečlivě vše spočítali a on zjistil, že finančně celé oddlužení zvládne.

Návrh na povolení oddlužení jsme podali v létě roku 2019. Po celou tu dobu klientovi poskytuji asistenci při komunikaci s insolvenčním správcem a při objasnění si jednotlivých fází oddlužení, aby lépe rozuměl, co se odehrává a co ho ještě čeká. Na počátku března 2020 soud konečně vydal dlouho očekávané usnesení o schválení oddlužení a první splátka věřitelům odešla v dubnu 2020 na účet insolvenčního správce, který ji mezi ně poměrně rozdělí.

Klientovi se velmi ulevilo. Podpora prostřednictvím našich sociálních služeb mu bude poskytována po celou dobu jeho oddlužení. Skutečně teď má tu naději, že své dluhy bude řádně splácet po dobu tří let, plnit další povinnosti a na konci ho soud od zbytku nezaplacených dluhů osvobodí. I když se na počátku zdálo, že exekuce klienta budou provázet celý život, on sám teď věří, že pro něj nakonec vše dobře dopadne.  

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Mgr. Natálie Lisová, terénní sociální pracovnice, Olomouc

Související články