Nový humanitární program podpoří na východní Ukrajině více než 120 000 lidí

Publikováno: 11. 9. 2018 Doba čtení: 9 minut
Nový humanitární program podpoří na východní Ukrajině více než 120 000 lidí
© Foto: Maria Lozan, PIN

Skupina humanitárních organizací s podporou Evropské komise už druhým rokem dodává základní pomoc lidem zasaženým konfliktem na východě Ukrajiny.

Kyjev, 12. září 2018 – Přímo za hranicí Evropské unie už pátým rokem pokračuje ozbrojený konflikt, který ovlivnil životy více než 4,4 milionů lidí. 800 000 lidí na východní Ukrajině přišlo o své domovy a téměř 3 000 civilistů zemřelo. Mnozí z nich často překračují frontovou linii a vystavují se tak nebezpečí.

Zhruba 3,4 milionu lidí na Ukrajině naléhavě potřebuje pomoc, politické řešení je ovšem v nedohlednu. Podpora pro humanitární asistenci opadá a situace těch, kteří žijí na obou stranách kontaktní linie a v oblastech kontrolovaných nevládními složkami, se zhoršuje alarmujícím tempem. Civilisté, kteří se ocitli v pásmu mezi oběma stranami konfliktu, zažívají násilí a nebezpečí nášlapných min a nevybuchlé munice. Pomoc se k nim navíc dostává velmi složitě. Probíhající konflikt poničil školy, zdravotnická zařízení, silnice, vodní infrastrukturu a také mnoho domů. Vzhledem k vysokým humanitárním nárokům jak v oblastech kontrolovaných vládou, tak povstalci, je humanitární pomoc prioritou.

Aby se situace nejzranitelnějších lidí na východě Ukrajiny mohla nadále zlepšovat, zahajují Evropská Unie spolu s Člověkem v Tísni (ČvT), Médicos del Mundo (MDM) a Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) společně s iniciativou IMPACT a dvěma ukrajinskými organizacemi Right to Protection (R2P) a Ukrajinským fórem neziskových organizací (NGOF) další fázi spolupráce. Cílem nového programu je přinést pomoc více než 120 000 lidí a 199 organizacím na obou stranách kontaktní linie na Ukrajině. To vše s pomocí grantu 4,4 miliony eur od Evropské Komise prostřednictvím Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO).

Díky podpoře naše škola prosperuje. Škola je takové srdce celé vesnice. Někteří lidé se sem vrátili společně s dětmi - s podporou psychologů jsou mnohem aktivnější a pozitivnější. Rodiče jsou také velmi spokojeni se změnami a jsou rádi, že program potrvá ještě další rok,“ říká Galina Vasilievna, ředitelka mateřské a základní školy ve vesnici Novobachmutovka, která leží u frontové linie.

Tento konflikt nesmírně zatěžuje civilní obyvatelstvo. Podpora pro všechny, kteří ji potřebují, ať jsou na kterékoliv straně fronty, je pro Evropskou unii (EU) prioritou. EU a její členské země jsou nadále největším realizátorem humanitárních a rozvojových projektů zaměřených na základní potřeby Ukrajinců, kteří jsou bezprostředně zasaženi konfliktem,“ říká komisař EU pro Humanitární pomoc a řešení krizí, Christos Stylianides. „Na lidi na Ukrajině jsme nezapomněli a budeme i nadále pomáhat jak jen to bude možné.“

Nový projekt navazuje na úspěchy předešlé spolupráce v rámci konsorcia ACESS, které vzniklo v roce 2017 a propojilo několik humanitárních organizací. V průběhu prvního roku spolupráce ACESS podpořil 260 000 obyvatel východní Ukrajiny. Předcházela tomu obsáhlá analýza humanitárních potřeb a trendů přímo na místě, aby bylo možné pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. Díky projektu dostalo 60 000 osob lékařskou a psychologickou podporu; 8 000 osob mělo možnost zlepšit svou životní situaci pomocí cílených kurzů a grantů; finanční podpora pomohla lidem koupit si léky, potraviny a oblečení.

Partneři zlepšili sanitaci pro téměř 30 000 lidí a zajistili přístup k vodě v zasažených oblastech. 2 500 domácností obdrželo podporu na opravu poničených domů. 

Všechny tyto úspěchy byly pro zapojené organizace velkou motivací pro další spolupráci.

Projekt ACCESS

ACCESS je projekt, který zaštiťuje všestranný přístup k humanitární pomoci.

květen 2018 - duben 2019 

Tři významné mezinárodní organizace Člověk v Tísni (ČvT), Médicos del Mundo (MDM), ACTED ve spolupráci s iniciativou IMPACT a dvěma ukrajinskými organizacemi – Právem na ochranu (RZP) a Ukrajinský fórem neziskových organizací (NGOF) - zahájily nový projekt s názvem ACCESS II.

S podporou Evropské unie budou partneři i nadále pomáhat těm nejzranitelnějším lidem v zasažených oblastech. Konkrétně budou pro místní zajišťovat přístup ke zdravotní péči a psychologickému poradenství, pomáhat při rekonstrukci sanitární infrastruktury, oprav a zateplení domů, budou zajišťovat potravinovou bezpečnost a přístup k dalším základním službám. Kromě toho budou na konflikt na Ukrajině upozorňovat na národní i mezinárodní úrovni.

Chudoba a zranitelnost

Drahé bydlení a zhoršení přístupu ke službám přispělo v roce 2017 ke drastickému zvýšení chudoby ve srovnání se začátkem konfliktu v roce 2013, a to jak v Luhanské (20% navýšeno na 74%), tak v Doněcké oblasti (22% na 66%). Příčinou byl růst cen základních potravin a služeb a málo pracovních příležitostí. To nadále ztěžuje životní situaci pro mezinárodně vysídlené osoby i pro místní obyvatele. „Nedaří se nám prodat nic ze sklizně ze zahrady. Úroda je příliš malá. Před válkou jsme chovali dobytek, ale pak jsme se museli přestěhovat. Díky válce jsme teď chudí,“ vysvětluje Lidia Ivanovna (58) z vesnice Myronovskyj. Partneři konsorcia budou reagovat na potřeby těch nejpotřebnějších poskytováním finanční podpory a potravinových poukázek, které mohou být směněny za potraviny v samoobsluhách na obou stranách frontové linie.

Voda pro Donbas

Místní trpí nedostatkem vody a zničenou sanitační sítí. Konsorcium bude poskytovat pitnou i užitkovou vodu a materiály potřebné pro obnovu vodovodů v oblastech, ve kterých jsou nedostačující dodávky vody, podporovat obnovu sanitace a tepláren ve veřejné infrastruktuře; spolupracovat s místními úřady při opravách kanalizace ve vesnicích, které jsou poblíž frontové linie. Poukázky distribuované v oblastech kontrolovaných nevládními složkami budou určené k tomu, aby lidé mohli pokrýt své základní potravinové i hygienické potřeby. „Kvůli ostřelování jsou tu časté výpadky proudu. Když není proud, nemůžeme pumpovat vodu a musíme ji přenášet,“ říká Viktoria Yevhenivna (76) z vesnice Vodiane.

Přístřeší pro postižené rodiny

Kvůli bojům bylo v roce 2017 poškozeno téměř tisíc domů. 35 % respondentů žijících u frontové linie, které dotazovala agentura REACH, uvedlo, že žijí v domech poničených střelbou. Právě těmto lidem pomáháme s rekonstrukcí a opravami. Konsorcium bude pomáhat rekonstruovat kromě domů i instituce, jako například školy nebo zdravotnická zařízení, v oblastech kontrolovaných separatisty.

Zdravotní a psychologická péče

Boje na východní Ukrajině značně komplikují místním přístup ke zdravotní a psychologické péči. V okruhu pěti kilometrů od frontové linie je třeba opravit více než 130 zdravotnických zařízení, která byla poškozena nebo dlouhodobě zanedbávána.

Partneři poskytnou do těchto zařízení zdravotnický materiál a přístroje. Nejdůležitější nemocnice v Luhanské a Doněcké oblasti pomohou opravit. Konsorcium také zahájilo pilotní projekt zaměřený na včasnou pomoc obětem domácího násilí a jeho prevenci. Kromě toho budou v rámci projektu podporovat zlepšení přístupu k základním zdravotním službám, jako například těm týkajících se pohlavního a reproduktivního zdraví, duševního zdraví a psychosociální podpory, a poradenství jak osobně tak formou telefonické „horké linky“ pro ty kteří ho potřebují, stejně jako poskytování specializovaných kurzů pro zdravotnický i nezdravotnický personál z komunit zasažených konfliktem.

Zapomenutý konflikt

Zájem mezinárodních médií o situaci na východní Ukrajině bohužel opadá a diplomatická jednání často opomíjejí humanitární stránku konfliktu. Členové konsorcia budou sledovat politický a legislativní vývoj a o svých poznatcích informovat statutární orgány. Cílem je podpořit ty politické změny, které mohou vést i k pozitivnímu vývoji humanitární situace. Díky spolupráci s místními partnerskými organizacemi R2P a NGOF má konsorcium také možnost oslovit politiky jak na národní tak lokální úrovni a snažit se u nich prosadit politická i legislativní opatření která povedou ke zlepšení humanitární situace. 

Partneři

Člověk v Tísni (ČvT): ČvT je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě zaměřených na humanitární pomoc, rozvojovou spolupráci, lidská práva a sociální integraci. ČvT působí na Ukrajině již od roku 2003 a byl schopen poskytnout okamžitou humanitární pomoc bezprostředně po začátku konfliktu v srpnu 2014. ČvT zde pomáhá zlepšovat přístup k potravinám, zboží, přístřeší, ochraně, živobytí, zdravotní péči a také vodě a sanitaci. Poskytuje finanční pomoc potřebným na obou stranách frontové linie.

Médicos del Mundo (MdM): MdM je mezinárodní, nezávislá, humanitární organizace, která se snaží docílit toho, aby se právo na zdraví stalo realitou pro všechny, zvláště potom pro oběti humanitárních krizí. MdM pracuje v Luhanské oblasti na Ukrajině od srpna 2015 s cílem zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotnické péče pro zranitelné obyvatelstvo zasažené konfliktem. MdM momentálně provozuje v Luhanské oblasti dvě mobilní buňky ve kterých se snaží poskytovat celkovou zdravotní péči (primární zdravotní péči, duševní zdraví a sexuální a reproduktivní zdraví), pohybuje se v 18 lokalitách v bezprostřední blízkosti kontaktní linie, jak v oblastech kontrolovaných vládou tak těch kontrolovaných povstalci. MdM poskytuje podporu zdravotnickým zařízením tím, že přiváží zdravotnický materiál a přístroje, a tím, že nahrazuje zdravotnický personál tam, kde kapacita není dostačující.

ACTED: ACTED je francouzská humanitární organizace zastoupená ve 37 zemích světa která podporuje více než 14 milionů příjemců. Snaží se zachraňovat životy a podporovat lidi v obtížně dostupných oblastech. Na Ukrajině reagovala organizace ACTED se svým partnerem IMPACT na krizi prostřednictvím iniciativy REACH tím, že poskytla podporu při řízení a hodnocení informací pro plánování a poskytování pomoci. Projekt ACTED/REACH pomohl vyhodnotit humanitární pomoc mezi jednotlivými zeměmi s cílem lepšího plánování humanitární reakce v roce 2017. Navíc ACTED/REACH poskytuje podporu informační správy a budování kapacit prostřednictvím svého IM Hubu ve Slovjansku.

Right to Protection (R2P): R2P je Ukrajinská nezisková organizace která se věnuje ochraně práv žadatelů o azyl, uprchlíků, osob bez státní příslušnosti nebo bez platných dokladů, též osob které byly vysídleny nebo jinak postiženy ozbrojeným konfliktem. Organizace má za cíl chránit lidi proti nouzi způsobené ozbrojenými konflikty, represivními politickými režimy nebo přírodními katastrofami. R2P proto ochraňuje práva, poskytuje pomoc a snaží se navodit podmínky nutné pro bezpečný a důstojný život.

Ukrajinské forum neziskových organizací: Ukrajinské forum neziskových organizací je tvořeno skupinou 35. národních a mezinárodních neziskových organizací, které podporují a usnadňují práci svých členů tím, že umožňují efektivněji reagovat na humanitární a rozvojové potřeby. Založeno v roce 2014, Ukrajinské neziskové fórum se věnuje jak humanitárnímu tak rozvojovému plánování a jeho cílem je zprostředkovat sdílení informací a koordinovat aktivity které napomohou efektivnějšímu využití humanitární pomoci a obnově lokálních aktivit na Ukrajině.

O EU ochraně obyvatel a humanitární pomoci

Evropská Unie a její členské státy jsou jedním z největších poskytovatelů humanitární pomoci na světě. Pomoc v nouzi je výrazem Evropské solidarity s lidmi v tísni po celém světě. Jejím cílem je zachraňovat životy, předcházet a zmírňovat lidské utrpení a chránit integritu a důstojnost lidí zasažených přírodními katastrofami nebo krizovými situacemi způsobenými člověkem. Evropská komise má dva hlavní instrumenty, kterými zajišťuje rychlou a včasnou pomoc v nouzových situacích: ochranu obyvatel a humanitární pomoc. Prostřednictvím Operace v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO) Evropská komise každoročně pomáhá milionům obětí konfliktů a katastrof. S hlavním sídlem v Bruselu a globální sítí terénních pracovišť, toto oddělení poskytuje pomoc těm nejzranitelnějším na základě jejich humanitárních potřeb. Pro více informací prosím navštivte webové stránky Evropské komise.   

Autor: Acces Consortium

Související články