Nový kolega, nový prostor a nejen to v Nízkoprahovém klubu V Kleci

Publikováno: 19. 5. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Nový kolega, nový prostor a nejen to v Nízkoprahovém klubu V Kleci
© Kateřina Štěpánková

V dalším článku vám představíme činnost našeho NZDM za rok 2015. Klub v Kleci je zaměřený na děti a mládež ve věku 12 – 20 let, převážně ze sídliště Rochlice. Pracovníci klubu realizují ve spolupráci s návštěvníky klubu různé aktivity a poskytují jim sociální poradenství. 

Nízkoprahový klub V kleci byl v provozu po celý rok 2015, stále se nachází na adrese Pionýrů 976, v bezprostřední blízkosti největšího sídliště v Liberci. V průběhu roku jsme pronajali další prostory ve stejném objektu, díky tomu je možné realizovat i další typy aktivit (pohybové). Celý prostor NZDM byl nově vymalován a dovybaven darovaným nábytkem z druhé ruky.

Na začátku roku byl klub zajištěn dvěma sociálními pracovnicemi na celý úvazek. Od srpna byl realizační tým posílen o nového kolegu a jeho úvazek do konce roku narostl na 0,5. Díky personálnímu posílení lze věnovat více času individuální práci s klienty. Na podzim jsme zavedli jeden otevírací den, kdy všichni uživatelé řeší s pracovnicemi své osobní záležitosti, zejména pomoc se školou. Klub byl otevřen od pondělí do čtvrtka, od 13:30 do 18:30 hodin.

V průběhu roku se podařilo v NZDM realizovat i několik doplňkových aktivit. V létě se konal třídenní výjezd klientů s pracovníky na Malou Skálu, na podzim zpestřil sobotní odpoledne v Rochlici festival „Zpoza klece fest“. Ten měl za úkol představit klub a jeho klienty široké veřejnosti formou hudebních vystoupení a graffity workshopem. V roce 2015 se podařilo navázat spolupráci s dalšími NZDM Libereckého kraje. Byla zavedena pravidelná setkání jejich pracovníků, která se konají v intervalu 2-3 měsíce.

Služba byla financována z dotace KÚ a z grantu získaného od města Liberec. 

Klub V Kleci v číslech

 

2014

2015

Úvazky v přímé péči

2,13

2,19

Klienti

62

82

Klientské zakázky

138

182

Náklady

798 480

1 269 000


 

Autor: Alena Havelková, Pracovnice NZDM

Související články