Oběti

Publikováno: 30. 6. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Oběti
© Lukáš Svoboda

Občas se člověk ve svém životě setká se situací, kdy mu někdo uškodí nad obvyklou míru a zasáhne do jeho života způsobem, který běžný člověk předpokládat nemohl a nedokáže se s tím sám vypořádat. Může se jednat o situaci, kdy dojde k zásahu do samotné lidské existence, může mu být poškozeno zdraví či se takový zásah dotkne prozaického majetku, nad jehož získáním musel strávit poškozený nemalou část svého života.

Služba Pomoc obětem trestných činů je koncipována jako služba ryze odborná, kdy jsou poškozenému – oběti poskytovány relevantní právní informace, aby dopad neoprávněného zásahu do jeho života byl co nejmenší, popřípadě, aby byl za takový neoprávněný zásah náležitě odškodněn. Pro naše klienty zajišťujeme sepis různých listin, poskytujeme informace k průběhu trestního řízení, uplatňujeme jejich nároky po pachatelích, vyhledáváme psychologickou pomoc či je například doprovázíme k hlavnímu líčení.

Ne vždy je systém spravedlnosti bezchybný a není nutné si nalhávat, že tomu tak je v našem českém případě, leč i díky naší pomoci se často oběti – poškozenému dostane, co mu právem náleží.

Služba Pomoc obětem trestných činů při Člověku v tísni, o.p.s., pobočka Karlovy Vary sídlí na adrese Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary – Drahovice a poskytuje jí Mgr. Filip Bufka (tel. 778 473 399 či e-mail filip.bufka@clovekvtisni.cz) a Eva Hrušková, DiS. (tel. 778 474 989 či e-mail eva.hruskova@clovekvtisni.cz).

Služba Pomoc obětem trestných činů je hrazena z dotace Ministerstva spravedlnosti.

 

 

 

 

 

 

Autor: Filip Bufka, Právník

Související články